SHIFT EDU: CADRE DIDACTICE CU COMPETENȚE DIGITALE ÎMBUNĂTĂȚITE (2)

shift-edu-2

Astăzi, 22 aprilie 2021, a luat sfârșit instruirea pentru cel de-al doilea grup de beneficiari ai programului de formare continuă „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic”. Sesiunile de training s-au desfășurat onlinepe parcursul a 5 săptămâni, și au fost facilitate de profesori de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale: Olga Jumbei, Eugenia Covali, Adrian Corasevici și Andrian Golub, pregătiți ca formatori în cadrul proiectului, precum și de Nadejda Gabură și Adrian Nicșan.

La activitate au participat 21 de cadre didactice și manageriale din 12 instituții de învățământ profesional tehnic (Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale, Şcoala Profesională din Hânceşti, Colegiul de Industrie Ușoară din Bălți, Școala Profesională nr. 5 din Bălți, Școala Profesională din Ștefan Vodă, Școala Profesională din Florești, Școala Profesională din Soroca, Școala Profesională din Leova, Școala Profesională nr. 6 din Chișinău, Școala Profesională din Ungheni, Colegiul Tehnic Feroviar din Bălți și Școala Profesională din Cupcini).

Programul a urmărit formarea sau dezvoltarea următoarelor competențe:  de comunicare, relaționare și angajament profesional; de selectare, gestionare și creare a resurselor digitale educaționale; de predare și învățare asistată de TIC; de evaluare asistată de TIC. Acesta a fost structurat în 5 module (Competența digitală pentru dezvoltare și etică profesională, Comunicarea digitală, Resurse digitale pentru instruire, Managementul clasei și Evaluarea asistată de TIC), fiecăruia fiindu-i consacrate câteva sesiuni.

Urmează activitatea de follow-up, pentru care cursanții vor avea ca temă de casă crearea de produse digitale cu ajutorul instrumentelor studiate pe parcursul instruirii.

Programul de formare „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” al proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” vine în sprijinul consolidării competențelor profesorilor practicieni, oferindu-le instrumente inovative pentru desfășurarea tuturor tipurilor de activități educaționale.