SHIFT EDU: CEA DE-A DOUA ETAPĂ DE FORMARE DE FORMATORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

shift-edu-2

Începând cu 29 octombrie, cei 17 profesori participanţi la cursul de formare de formatori al programului ”Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic”, elaborat în cadrul proiectului Shift Edu, au intrat în cea de-a doua ”repriză” de instruire, care va dura 5 zile. Cursanţii sunt pregătiţi să furnizeze formare în educaţia digitală la nivel instituţional, dar şi naţional.

Trainingul a demarat cu prezentarea de către cursanţi a temei de casă, pe care au primit-o după primul modul de învăţare, desfăşurat în luna august: realizarea unui produs/activităţi cu aplicarea a două instrumente digitale şi descrierea rezumativă a experienţei (puncte forte şi slabe, dificultăţi, gradul de implicare a formabililor, feedbackul acestora). Majoritatea au elaborat videouri, folosind elemente de animaţie, aplicaţii de editare însuşite la sesiunea anterioară.

Gândită într-un stil interactiv, menită să valorifice produsele lucrului individual şi de grup, activitatea a continuat cu abordarea subiectelor alese pentru această fază:

  • site-ul educaţional – etapele elaborării, instrumentariul folosit, tipurile de conţinuturi, colectarea, adaptarea, plasarea, publicarea şi dezvoltarea acestora etc.;
  • tabla interactivă – crearea şi gestionarea obiectelor de bază; soft-uri specializate şi instrumentariul soft-ului specializat pentru TIC, crearea conţinuturilor educaţionale digitale cu ajutorul soft-ului specializat pentru tabla interactivă;
  • Internetul – navigare; căutarea, filtrarea, stocarea şi gestionarea conţinuturilor digitale; partajarea şi protejarea informaţiei prin tehnologii digitale; securitatea online etc.

Pe parcurs, cursanţii au avut posibilitatea să lucreze cu o gamă vastă de resurse educaţionale, elaborate de echipa de autori ai programului, dar şi în distribuţie liberă, precum şi de mijloace, metode, modele de activitate didactică. Şi de această data, strategiile educaţionale pentru care s-a optat au fost  foarte variate: centrate pe cursant şi de grup, cognitive şi metacognitive, inductive şi deductive, de dezvoltare a gândirii critice etc.: prelegerea, demonstraţia, explicaţia, dezbaterea, discuţiile, exerciţiul, proiectul, chestionarea, testarea etc.

Sesiunile din ultimele două zile de instruire (6-7 noiembrie) vor avea în atenţie următoarele teme:  TIC pentru facilitarea metodelor active de învăţare şi  a competenţei digitale (IBL, QBL); TIC pentru acces extins la învăţare; managementul digital al clasei cu LMS Moodle. Grupului de formatori, Andrei BRAICOV, Angela GLOBA şi Tatiana VEVERIŢA i se vor alătura Michelle ILIEV şi Cătălina ŢURCANU, membre ale echipei de proiect Shift Edu, cu o intervenţie pe marginea resurselor educaţionale deschise.

Programul „Dezvoltarea competenţelor digitale ale cadrelor didactice din învăţământul profesional tehnic” este aliniat la standardele Uniunii Europene, având la bază ”DigCompEdu”,  un cadru de referinţă în sprijinul dezvoltării competenţelor digitale ale profesorilor de la toate treptele de învăţământ, dar şi din educaţia adulţilor. Acesta are drept obiectiv consolidarea pregătirii digitale a profesorilor practicieni şi oferirea de instrumente inovative de realizare a activităţilor la clasă, pentru o mai bună calitate a procesului instructiv-educativ.

Proiectul Shift Edu ”Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în perioada decembrie 2018-noiembrie 2021, cu sprijinul financiar al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, are drept scop integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru mai multe meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor.