Shift edu: Competența de creare de red digitale – o oportunitate de fructificare a experienței la clasă

shift-edu-2

Astăzi, în cadrul proiectului Shift Edu, a luat sfârșit cel de-al treilea program de formare axat pe dezvoltarea competențelor de creare a resurselor educaționale deschise digitale. Organizat online în perioada 15 noiembrie-3 decembrie, cu participarea a 23 de profesori și maiștri din ÎPT care predau discipline din domeniile pedagogie, agricultură, TIC, transporturi, economie și energetică, acesta a fost facilitat de Sergiu Coceaș, Elena Nicolaev și Gheorghe Timoftică, formatori de la Centrul de Excelență în Construcții.

Și ediția de față a programului a venit cu multă informație legată de utilizarea TIC în procesul instructiv-educativ și elaborarea resurselor digitale, dar și cu mult exercițiu. A venit și cu o noutate. Spre deosebire de edițiile anterioare, după fiecare rundă de instruire practică, cursanții au avut de creat RED. Produsele adunate pe parcurs în portofoliu au fost incluse în lucrarea finală, pregătită pentru activitatea de follow-up.

Realizarea, cu ajutorul instrumentelor digitale studiate pe parcursul celor 24 de sesiuni, fie a unui site educațional, fie a unei cărți digitale – aceasta a fost ultima sarcină a cursanților. Produsele aduse în atenție au vizat discipline de cultură generală și de specialitate, unități de curs sau de învățare. Prezentarea acestora a avut la bază un algoritm, cursanții fiind invitați să numească scopul produsului; instrumentele, opțiunile și setările utilizate; avantajele/dezavantajele folosirii instrumentului digital sau a produsului în procesul didactic. Produsele, care au ținut cont de criteriile de calitate recomandate, au fost evaluate de formatori și colegi, iar cele mai bune urmează a fi promovate în comunitatea cadrelor didactice din ÎPT și plasate pe o platformă de resurse educaționale deschise.

Demonstrând înțelegerea principiilor și a mecanismelor de elaborare a RED, spirit creativ, atitudine și responsabilitate, cursanții au creat produse închegate, având la bază abordări originale, valorificând eficient arsenalul digital: Learning Apps, Liveworksheets, Canva, Quiz, Moodle, App. Ebook Read, imagini, animații, e-exerciții și e-teste, secvențe audio și video, filmulețe etc. O parte dintre ele au fost puse deja la încercare în sala de clasă. Obținând feedbackul elevilor, unele au fost revizuite, fiind completate și îmbunătățite.

În opinia absolvenților, programul, derulat într-un ritm intens, într-un cadru în care toate întrebările și-au auzit răspunsul, într-o atmosferă de colaborare și învățare reciprocă, de experiențe unice și schimb benefic de practici, și-a probat utilitatea. Acesta a constituit o valoroasă oportunitate de învățare, de dezvoltare a competențelor digitale și de creare de RED, un imbold pentru reconfigurarea demersurilor la clasă și diversificarea modalităților de predare, o provocare pentru perfecționare profesională continuă.