SHIFT EDU: FORMARE DE FORMATORI PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL TEHNIC

shift-edu-2

În perioada 17-21 august curent, la Centrul de Excelență în Construcții din Chișinău, a avut loc primul ciclu de instruire din cadrul programului de formare continuă  „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” al proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”.

Programul a fost conceptualizat începând cu luna decembrie 2019, împreună cu o echipă de experți de la Universitatea de Stat din Tiraspol și Universitatea Tehnică din Moldova. Drept bază pentru conceptualizare a servit Cadrul european al competenței digitale a cadrelor didactice DigCompEdu (https://ec.europa.eu/jrc/en/digcompedu). Fundamentat științific, DigCompEdu oferă un cadru de referință general, care urmează să sprijine dezvoltarea competențelor digitale ale profesorilor de la toate treptele de învățământ, dar și ale celor implicați în instruirea adulților.

Acest program de formare vine să contribuie  la consolidarea competențelor profesorilor practicieni, oferindu-le instrumente inovative pentru realizarea tuturor tipurilor de activități educaționale. Concepția sa este determinată de un set de module în care sunt analizate multiaspectual componentele de natură digitală (hardware, software, comunicații, atitudini și comportament): Competența digitală pentru dezvoltare și etică profesională; Comunicarea digitală; Resurse digitale pentru instruire; Managementul clasei; Evaluarea asistată de TIC, competențele vizate fiind: competența de comunicare, relaționare și angajament profesional; competența de selectare, gestionare și creare a resurselor digitale educaționale; competența de predare și învățare asistată de TIC; competența de evaluare asistată de TIC.

Cele 17 sesiuni de training au fost desfășurate de către cei 3 formatori – Andrei BRAICOV, Sergiu CORLAT și Tatiana VEVERIȚA – de o manieră interactivă, demersurile teoretice fiind însoțite de sarcini practice, realizate de către cursanți în mod individual sau în grup. Printre formele şi strategiile de organizare a activității de instruire se numără: prelegerea, dezbaterea, discuțiile  individuale și de grup, demonstrația, prezentarea, explicația, exercițiul, chestionarea, observarea sistemică etc.

Cea de-a doua rundă de seminare va fi organizată online, ca în final participanții 17 cadre didactice din 8 unități de învățământ profesional tehnic să fie pregătiți să livreze instruire personalului didactic din instituțiile pe care le reprezintă, dar și celui din sistem. 

După pilotare, programul „Dezvoltarea competențelor digitale ale cadrelor didactice din învățământul profesional tehnic” urmează a fi instituționalizat în cadrul Centrului de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale.  

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în perioada decembrie 2018-noiembrie 2021, cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare, are drept scop integrarea tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale (TIC) în învăţământul profesional tehnic, prin: sporirea suportului acordat managerilor, îmbunătăţirea competenţelor digitale ale cadrelor didactice, dezvoltarea conţinutului digital pentru mai multe meserii şi specialităţi, dotarea corespunzătoare a instituţiilor, în vederea realizării unui proces educațional de calitate. Beneficiarii acestuia sunt cadre didactice şi manageriale, dar și tineri din 6 instituţii de învăţământ profesional tehnic, inclusiv Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale (CEITI).

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă” este implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.

Adresa: str. Mateevici, 23 B,  Chișinău, Moldova, MD-2009

Implementat de

C.E. PRO DIDACTICA

Adresa: str. Armenească, 13, Chișinău, Moldova, MD-2012

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare

Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare oferă suport țărilor din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din zona Caraibelor pentru dezvoltare sustenabilă. Ministerul Federal pentru Europa, Integrare și Afaceri Externe planifică strategiile de cooperare. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), departamentul operațional unit al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programele și proiectele împreună cu sectorul public și privat și organizații nonguvernamentale.