Shift Edu: formare pentru proiectarea utilizării sălilor de învățare

shift-edu-2

Ultimul program de formare Shift Edu vine întrucâtva să ”încununeze opera” proiectului în ceea ce privește modernizarea a 6 spații de studiu prin înzestrarea acestora cu mobilier și echipamente necesare realizării procesului educațional cu utilizarea TIC, precum și a învățării centrate pe elev. Desfășurat în perioada 15-17 februarie, online, acesta a întrunit manageri și cadre didactice din instituțiile beneficiare, pentru o inițiere în valorificarea la capacitate maximă a sălilor nou create.

Având drept finalitate cunoașterea și aplicarea de către cursanți a metodelor participative utilizând echipamentul și mobilierul din dotare, precum și a instrumentelor care să asigure exploatare rațională a spațiuluitrainingul și-a propus drept obiective familiarizarea cu: tendințele moderne de amenajare a sălilor de studiu; standardul de competență profesională a cadrelor didactice cu privire la mediul de învățare și ergonomia sălilor de clasă; strategii activ-participative de predare în sălile modernizate; utilizarea arsenalului digital în instruirea offline și online.

Cele 10 sesiuni, moderate de Valeriu Gorincioi, s-au axat pe abordarea unui spectru vast de subiecte: Mediul de învățare: dimensiunile ergonomică, psihologică, socială  și inovatoare; Gândirea critică și tehnici de dezvoltare a acesteia; Cadrul ERRE: repere conceptuale și strategii de aplicare în condițiile învățării hibride; Avantajele și limitele învățării prin cooperare în condițiile învățării online și offline; Serviciile, instrumentele și  resursele educaționale, inclusiv RED, utilizate în în sala de clasă și la distanță; Învățarea prin cooperare; Exercițiul democratic și dezbaterea etc. Un accent deosebit a fost pus pe proiectarea procesului instructiv-educativ.

Activitatea, una utilă, realizată într-o atmosferă caldă, cu participarea unui grup creativ, orientată spre identificarea de soluții pentru folosirea chibzuită a celor 6 săli modernizate cu susținerea proiectului Shift Edu, a fost bogată în exerciții, simulări, activități individuale și în grup, având drept scop însușirea și testarea unor mijloace indispensabile organizării optime a lucrului în școală.

Produsul cu care se vor prezenta cursanții la activitatea de follow-up va fi un plan de întrebuințare a spațiului de învățare nou. Acesta trebuie să răspundă documentelor și priorităților instituției, să fie elaborat în colaborare cu colectivul profesoral și aprobat de organul de conducere al instituției, urmând să fie inclus în Planul de dezvoltare strategică a instituției.

Planul trebuie să răspundă unor criterii riguroase, printre care:

  • să conțină o statistică a elevilor din școală și a celor ce vor beneficia de sala de învățare, inclusiv cu CES;
  • să cuprindă un orar al lecțiilor care vor fi organizate aici, cu indicarea disciplinelor;
  • să includă un calendar al activităților programate pentru perioada martie-mai 2022.

Acest plan are menirea de a asigura accesul a cât mai mulți profesori și elevi la folosirea sălilor pentru activități curriculare și extracurriculare și valorificarea eficientă a echipamentelor digitale.