Shift Edu: Noi planuri pentru utilizarea noilor spații de învățare

shift-edu-2

Astăzi, 1 martie, s-a încheiat programul de formare Shift Edu, facilitat de Valeriu GORINCIOI. Instruirea a țintit pregătitea corpului managerial și didactic al instituțiilor beneficiare pentru valorificarea optimă a spațiilor de învățare dotate și echipate recent în cadrul proiectului.

Convocați în sesiunea de follow-up, cursanții și-au prezentat temele de casă – planuri de activitate ale sălilor de clasă, care să asigure accesul a cât mai mulți profesori și elevi la folosirea acestora pentru activități curriculare și extracurriculare.

Bilanțul zilei este următorul: șase produse bine lucrate, șase algoritmi de elaborare conturați, șase experiențe cu rezultate palpabile și un consistent schimb de experiență.

Alcătuind planurile, cursanții au ținut cont de toate cerințele anunțate: au colectat date statistice detaliate despre contingentul de profesori și elevi, indicând numărul de elevi cu CES; au adunat și au prioritizat solicitările de folosire a sălilor; au enumerat disciplinele care vor fi predate, activitățile curriculare și extracurriculare vizate; au întocmit calendarul săptămânal al sălilor etc.

Cursanții au respectat și toate recomandările formatorului. Deoarece un plan trebuie să reflecte nevoile instituției, au atras în proces colegii, au delegat responsabilitățile, au analizat informația, au selectat-o pe cea mai importantă, au structurat-o, au discutat-o cu întreg colectivul școlii, au închegat-o într-un document înaintat spre aprobare organelor de conducere sau consiliilor profesorale.

După ce vor fi perfectate, documentele vor fi incluse în planurile de dezvoltare strategică a instituțiilor.