Shift Edu: același program, alți participanți, alte resurse educaționale deschise

Shiftedu

Prin activitatea de  follow-up de astăzi, 18 iunie, s-a încheiat cel de-al doilea program ”Dezvoltarea competenței de creare a resurselor educaționale digitale deschise pentru învățământul profesional tehnic” al proiectului ShiftEdu.

În cadrul acestei întruniri de totalizare a rezultatelor instruirii, cursanții, 19 profesori și maiștri din 7 instituții de  învățământ profesional tehnic, și-au susținut lucrările, realizate, ca temă de casă, cu ajutorul instrumentelor digitale studiate. Sarcina a constat în conceperea unui site ori a unei cărți digitale sau în transpunerea în format digital a unui curs.

Produsele formabililor, finite sau în proces de lucru, create în echipe sau în mod individual, au vizat discipline de specialitate din diverse domenii  – transporturi, pedagogie, antreprenoriat, agronomie etc., atât din oferta de formare inițială, cât și de formare continuă. Cursanții au demonstrat viziuni și abordări interesante, înțelegerea principiilor și a mecanismelor de elaborare a RED. Au demonstrat spirit creativ și originalitate, dorința de a cunoaște, a experimenta și a fi stăpâni pe mijloacele disponibile, examinate în timpul cursului sau ”propriile găselnițe”. Experiențele propuse atenției au valorificat cu dibăcie aplicații și mijloace din arsenalul digital: Canva, Quiz, Learning Apps, Moodle, App. Ebook Read, Liveworksheets , e-books, e-exerciții și e-teste, animații, secvențe audio și video, imagini, filmulețe, prezentări PP, jocuri, rebusuri, efecte etc.

Formatorii au analizat prezentările și au venit cu recomandări de îmbunătățire concrete, țintind fie structura, conținutul sau esteticul  produselor. Ei au reiterat importanța respectării unor cerințe la crearea acestui gen de produse, primând cele legate de calitate, accesibilitate și utilitate.

”Investiția în cadre didactice este o investiție în educație” și ”Dacă fundamentul este bun, construcția va rezista” sunt două idei desprinse din discursurile de azi. De fapt, acestea au trecut ca un fir roșu prin tot ceea ce s-a întâmplat în cadrul programului, care și-a propus să fie o pistă pentru creștere profesională și un cadru benefic pentru schimb de experiență între colegi: formatori și cadre didactice.

Programul s-a desfășurat în perioada 20 mai-4 iunie, în format fizic – la Centrul de Excelență în Construcții – și online, și a avut drept scop dezvoltarea competenței de creare a RED pentru utilizare atât în cadrul orelor de curs, cât și al activităților extracurriculare. Sesiunile de training au fost facilitate de dr. conf. univ. Andrei Braicov și dr. lect. univ. Tatiana Veverița (Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău), precum și de formatori formați în cadrul proiectului: Sergiu Coceaș, Elena Nicolaev și Gheorghe Timoftică (Centrul de Excelență în Construcții).