Spațiul Sigur al Universității Tehnice a Moldovei (str. Florilor, nr. 4 b)

Cel de-al doilea Spațiu Sigur al Universității Tehnice a Moldovei, înființat în cadrul ”Inițiativei de sprijinire a refugiaților”, care a fost lansată de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA), ca parte a Răspunsului Umanitar în Republica Moldova, își are sediul în căminul nr. 9 al instituției.

Propunându-și să contribuie la recuperarea și integrarea copiilor, adolescenților, tinerilor și adulților ucraineni refugiați în Republica Moldova, Spațiul Sigur își axează demersurile pe dezvoltarea deprinderilor de viață, prevenirea violenței în bază de gen, edificarea rezilienței emoționale, promovarea bunăstării psihosociale și a incluziunii sociale.

Asemeni celorlalte 3 Spații Sigure deschise în cadrul proiectului, acesta dispune de laptopuri; televizor Smart; echipament sportiv; jocuri de masă; bibliotecă cu circa 250 de titluri de carte în limbile română, rusă, engleză, franceză, spaniolă; articole de papetărie etc.

Spațiul Sigur oferă o ambianță lipsită de riscul discriminării și de orice formă de violență, binevoitoare, prietenoasă oricărui tip de activitate – educațională, inclusiv de  învățare online, de consiliere de specialitate, de socializare și petrecere a timpului liber – și în baza unui program în corespundere cu nevoile, interesele și vârsta celor 70 de beneficiari. Fiecare dintre activități are loc de 2 ori pe săptămână, a câte 1,5-2 ore. ”Deprinderi de viață”, ”Digital Club”, ”Art Club” și ”Jocuri educative”, ”Cercul sportiv” și ”Jocuri sportive”, ”Friends Club. Educație prin film”, ”Clubul de discuții” ocupă cea mai mare parte a grilei, fiind direcționate spre pregătirea copiilor, adolescenților și tinerilor pentru o viață independentă, dar și spre perfecționarea competențelor personale, sociale ale celor vârstnici, pentru a face față unor situații reale, profesionale sau din cotidian: formarea de deprinderi și comportamente sănătoase; cunoașterea și gestionarea propriilor emoții; consolidarea încrederii de sine; dezvoltarea competențelor digitale, artistice, de comunicare și interrelaționare, de cooperare, de soluționare a problemelor etc.; sporirea gradului de conștientizare a unor aspecte sociale importante; studierea limbii române și familiarizarea cu cultura Republicii Moldova etc.

Pentru a trece mai ușor peste trăirile traumatice cauzate de evenimentele curente din țara de baștină, dar și peste alte situații dificile, refugiații ucraineni pot beneficia de consiliere psihologică gratuită, individuală sau de grup.

Săptămânal, sunt organizate ședințe tematice cu specialiști orientate spre abilitarea tinerilor și adulților de a lua decizii responsabile privind sănătatea lor sexuală și reproductivă, drepturile aferente  domeniului, planificarea familială și metodele moderne de contracepție, prevenirea infectării cu HIV și cu alte boli cu transmitere sexuală, cultivarea unui comportament de solicitare a îngrijirilor medicale și de protejare a propriei sănătăți etc.

O ofertă bogată, diversificată, pentru toate vârstele. Nu întâmplător interesul celor cărora li se adresează este în creștere, numărul participanților și gradul de implicare a acestora în activitățile propuse fiind tot mai mare.