STANDARDE DE CALITATE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR DIN REPUBLICA MOLDOVA

soya-4

În perioada 4-5 iunie curent, cadrele didactice și manageriale ale Centrului de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul au participat la trainingul Standarde de calitate în domeniul agroalimentar din Republica Moldova.

În cadrul activității, facilitate de Iuliu Țurcan și Valeriu Gorincioi, formatori cu experiență în domeniu, au fost abordate un șir de subiecte, printre care: Noțiuni generale despre standarde de calitate în domeniul agroalimentar, inclusiv Codex Alimentarius; Produsele de origine vegetală și certificarea ecologică a acestora; Produsele de origine animală și certificarea ecologică a acestora; Sistemul de management al calității conform cerințelor standardului internațional ISO 9001; Sistemul de siguranță a alimentelor HACCP; Sistemul de management al siguranței alimentare conform ISO 22000; Sistemul de management al mediului conform ISO 14001 etc.

Implicându-se activ în demersurile propuse, cursanții au apreciat efortul organizatorilor de a îmbina conţinutul teoretic cu sarcini practice, ceea ce i-a conferit instruirii valențe formatoare aparte. La fel de apreciate au fost și discuțiile pe marginea necesității de a conștientiza că schimbarea începe de la fiecare dintre noi, de a respecta standardele de calitate în domeniul agroalimentar ca garant al sănătății populației, de a contribui – prin formarea unor specialiști calificați – la revigorarea și dezvoltarea sectorului și, implicit, a economiei țării.

Pe data de 29 iunie, participanții urmează să se întrunească pentru activitatea de follow-up, pregătind o prezentare cu genericul Identificarea și prevenirea riscurilor fizice, chimice, biologice ale unui produs din domeniul agroalimentar.

Evenimentul a fost realizat în cadrul proiectului Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova (DevRAM), Partea I. Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Asociația Internațională Donau Soja (Austria), cu suportul financiar al Uniunii Europene.