STANDARDE DE CALITATE ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR

logo-Devram

În activitatea de follow-up de astăzi, participanţii la programul ”Standarde de calitate în domeniul agroalimentar” şi-au prezentat tema de acasă.

Sarcina pe care au avut-o de realizat a presupus accesarea paginilor oficiale ale organismelor naţionale şi internaţionale ce reglementează activitatea de standardizare în sectorul agroalimentar şi analiza documentelor de politici privind standardele de calitate în mai multe domenii: protecţia plantelor şi siguranţa alimentelor vegetale, producerea şi comercializarea zahărului, fabricarea produselor leguminoase proaspete şi uscate, fabricarea produselor vitivinicole etc. De asemenea, au avut de pregătit pachetul de legi care stabilesc cadrul juridic al certificării unor produse de origine animală sau vegetală.

De fapt, cursanţii au participat la o acţiune premergătoare elaborării curriculumului privind standardele de calitate (eventual pe specialităţi) pentru învăţământul profesional tehnic cu profil agricol. Iniţierea în această problematică are drept scop pregătirea cadrelor manageriale şi didactice pentru valorificarea cunoştinţelor şi competenţelor în procesul de formare a elevilor, dar şi de perfecţionare a profesorilor.

Acest exerciţiu consună cu dezideratul de aliniere a conţinuturilor învăţării, dar şi a standardelor de calitate la cele europene.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.