Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova

Până la sfârșitul anului 2023, cel puțin 1050 de copii și tineri și 1600 de adulți din 9 Centre de Plasament pentru Refugiați (CPR) vor primi sprijin în vederea depășirii traumelor generate de război și facilitării inserției lor într-un nou context social. Acesta va fi acordat prin intermediul proiectului ”Suport pentru refugiații ucraineni în Republica Moldova”, finanțat de Swiss Solidarity și Fundația pentru Copii ”Pestalozzi” (PCF), Elveția, și implementat de Centrul Educațional PRO DIDACTICA, al cărui scop principalestediminuarea dificultăților cu care se confruntă refugiații ucraineni prin crearea unor condiții de trai decente și ameliorarea stării lor de bine.

Direcțiile de intervenție ale proiectului, conforme cu Planul regional de răspuns la situația refugiaților din Ucraina, cu nevoile lor de protecție, dar și cu imperativul promovării coeziunii sociale între refugiați și locuitorii comunităților gazdă, inclusiv prin parteneriate cu administrația publică locală și prin activități de educație interculturală comune, presupun: 

  1. Crearea de condiții demne de trai pe durata șederii refugiaților ucraineni în Republica Moldova, prin consolidarea capacităților celor 9 CPR (or. Criuleni; or. Călărași; com. Cărpineni, r. Hâncești; or. Cimișlia; com. Congaz, r. Comrat; or. Soroca; com. Greblești, r. Strășeni; com. Cojușna, r. Strașeni; or. Dondușeni): realizarea de reparații minore, echiparea cu aparate electrice și bunuri de uz casnic necesare. De asemenea, persoanelor cazate aici le vor fi înmânate certificate valorice pentru procurarea de îmbrăcăminte, încălțăminte, seturi de igienă personală, medicamente etc.
  2. Asistență psihologică. Ședințele de consiliere, de grup și individuale (la solicitare), vor fi desfășurate de specialiști în domeniu, care își vor perfecționa abilitățile în cadrul unor programe de formare desfășurate de Centrul Educațional PRO DIDACTICA în cadrul proiectului.
  3. Asigurarea accesului la educație. Activitățile de învățare și de petrecere a timpului liber pentru copii și tineri vor avea la bază principiile educației incluzive, fiind realizate în comun cu reprezentanți de aceeași vârstă din comunitățile locale. Cadrele didactice responsabile de proiectarea, organizarea și desfășurarea acestora vor participa la programe de formare speciale oferite de Centrul Educațional PRO DIDACTICA.
  4. Înființarea a 9 DigitalHub-uri,  pe lângă diverse instituții din localitate (biblioteci, case de cultură, școli, primării etc.). Centrele respective vor fi dotate cu echipamente TIC, rechizite școlare, suporturi didactice, materiale ilustrative etc., facilitând, astfel, accesul copiilor la învățarea online. Grație lor, refugiații de vârstă școlară vor avea posibilitatea să-și continue studiile la distanță în baza curricula din țara de baștină, precum și să participe la activitățile educaționale și recreative din program: de învățare a limbii române, de educație prin artă/meșteșuguri, sportive etc. Pentru buna desfășurare a activității DigitalHub-urilor, facilitatorii vor participa la o serie de instruiri derulate în cadrul proiectului, inclusiv ”Programul de educație interculturală și de conviețuire pașnică”.
  5. Consolidarea APL-urilor și a colaborării acestora cu direcțiile de educație și de asistență socială în vederea planificării și desfășurării de acțiuni de informare a populației refugiate cu privire la serviciile sociale, educaționale și de sănătate disponibile.

Pentru a înlesni integrarea refugiaților ucraineni, efortul echipei de proiect va fi orientat spre susținerea copiilor și părinților acestora în procesul de recuperare academică, de înscriere la grădinițele sau școlile comunitare, de formare a corpului managerial și didactic din instituțiile de educație timpurie și de învățământ general în domeniul educației incluzive.