TRAINING METODOLOGIC PENTRU FORMATORII NAŢIONALI

martie2În perioada 24-26 februarie curent, la centru, a avut loc un training metodologic pentru cei 20 de formatori naţionali, care vor desfăşura activităţi de formare în cadrul proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural din Moldova”, sprijinit de către Banca Mondială şi coordonat de către Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova.Programul de formare a formatorilor a inclus 24 de ore de instruire, iar tematica cursului a cuprins următoarele subiecte:…

Managementul lecţiei din perspectiva asigurării caltăţii;Dezvoltarea gîndirii critice, a comunicării, colaborării şi creativităţii la elevi; Abordarea interdisciplinară a materiei de studiu; Strategii educaţionale axate pe formareacompetenţelor; Organizarea învăţării din perspectiva educaţiei centrate pe elev; Evaluarea competenţelor şi participarea elevilor în procesul de învăţare independentă şi autoevaluare; Criterii de elaborare a curricula pentru disciplinele opţionale la liceu.
În calitate de formatori ai echipei au fost Tatiana Cartaleanu, Olga Cosovan, Lia Sclifos şi Rodica Solovei, care au elaborat şi suportul de curs atît pentru această activitate, cît şi pentru cele ulterioare.

Misiunea formatorilor naţionali este ca în perioada 5 – 27 martie să desfăşoare un program de formare a circa 800 de formatori locali, care includ cîte 2 profesori de la fiecare liceu din republică şi şefii centrelor metodice din toate raioanele.

martie1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *