TRAINING PENTRU CONCEPTORII DE CURRICULUM UNIVERSITAR LA ”EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ”

Pestalozzi

În perioada 17-19 aprilie curent, profesorii universitari, beneficiari ai proiectului Promovarea şi dezvoltarea educaţiei interculturale în formarea iniţiala a cadrelor didactice, au participat la un training inedit de dezvoltare profesională în domeniul educației interculturale.

În calitate de formator, am avut-o pe experta internațională prof. dr. Anca NEDELCU, de la Universitatea din București. Modulele parcurse în mod participativ au acoperit o tematică actuală și utilă, inclusiv: Pedagogia diversităţii; Necesitatea abordărilor interculturale în educaţie; Diversitatea culturală în educaţie: principii, dimensiuni, practici; Să ne uităm diferit la diferenţe! Reflecţie şi exerciţii;  Pedagogia diversităţii şi curriculumul şcolar; Profesorul competent din punct de vedere intercultural; Contexte nonformale şi educaţia interculturală;  Formarea cadrelor didactice din perspectiva interculturalismului: modele, dimensiuni, exemple; Design-ul Fişei disciplinei „Educaţie interculturală” și „Comunicare interculturală”.

Experiența profesională bogată a dnei NEDELCU i-au facilitat incursiunea complexă în problematica EIC, dar și analiza practicilor de succes din diferite țări ale lumii. Participanții au apreciat pozitiv programul de formare și competențele formatorului, subliniind că training-ul a răspuns pe deplin așteptărilor avute de ei și că suporturile pedagogice oferite le vor fi de mare folos în elaborarea modulelor EIC. Printre activitățile memorabile, consemnate de aceștia, enunțăm: structurile și metodele internaționale de EIC, filmele vizionate și comentariul lor detaliat din perspectiva funcționalității lor în contextul nostru, jocul BINGO, activitățile de educație nonformală (spectacolul ”Pasărea albastră” de la teatrul ”Eugen Ionesco” și vizita la Cimitirul central din capitală) etc.

În final, cursanţilor li s-au oferit certificate de participare, reiterându-se importanţa elaborării curriculumului universitar de Educație interculturală pentru viitoarele cadre didactice, în baza planului instituțional al fiecărei universități partenere: Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat din Comrat și Universitatea de Stat Alecu Russo din Bălți.

Viorica Goraș-Postică,
expert proiect