Transfer eficient de cunoștințe în domeniul educației interculturale

Pestalozzi-EIC

La sfârșitul săptămânii trecute, peste 30 de reprezentanți ai universităților partenere în proiectul sprijinit de Fundația Pestalozzi din Elveția „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice”, faza a II-a, s-au întrunit la un Atelier de împărtășire a experiențelor instituționale de dezvoltare a competențelor educaționale la diverși actori din învățământ.

Activitățile de transfer a achizițiilor pedagogice privitoare la EIC s-au produs, în principal, în cadrul Centrelor didactice de resurse în EIC, echipate în fiecare universitate, cu implicarea profesorilor și studenților de la facultățile cu profil socio-umanistic de la Universitatea de Stat „A. Russo” din Bălți, Universitatea de Stat din Moldova, Universitatea de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Universitatea de Stat din Comrat, Universitatea de Stat „Gr. Țamblac” din Taraclia și Universitatea de Stat „B.P.Hasdeu” din Cahul.

Dintre cele mai frecvente acțiuni didactice, cu caracter interactiv, menționăm, în primul rând, lecțiile practice, cu caracter demonstrativ, în care se utilizează pe larg multitudinea de materiale disponibile, inclusiv literatura la temă, instructajele și consultațiile privitoare la stagiile de practică din școli și grădinițe, cluburi de discuții, dialoguri profesionale, mese rotunde cu practicienii, conferințe științifice la nivel național și internațional ș.a. În mod evident, cele 3 universități, aflate în etapa a II-a din proiect au experiențe avansate de educație interculturală și, respectiv, au prezentat diverse bune practici la nivel de instituție, municipii, dar și extrapolate în afara țării.

Ne propunem să continuăm transferul achizițiilor inovatoare și utile pentru profesionalizarea cadrelor didactice și manageriale. De asemenea, urmează să intensificăm schimbul de experiență între instituții, dar și să sensibilizăm cât mai mulți copii, elevi, educatori, profesori, manageri vizavi de necesitatea stringentă de dezvoltare a competenței interculturale și de adaptare la diverse contexte multiculturale și multilingve.

Viorica Goraș-Postică, expert în proiect