TREI STANDARDE OCUPAȚIONALE NOI ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR

Devram-logo_page-0001 (1)

După o analiză minuțioasă a pieţei muncii, cu implicarea experților și a echipelor de lucru de la întreprinderi, după o rundă de instruiri în domeniu, componenta ”Dezvoltarea standardelor și calificărilor ocupaționale necesare asigurării standardelor de calitate în sectorul agroalimentar” a proiectului DevRAM, Partea I a pășit într-o nouă etapă.

Astfel, Comitetul sectorial pentru formare profesională din agricultură și industria alimentară “AgroindVET” a purces la elaborarea a 3 standarde ocupaționale:

  • ”Tehnician în industria alimentară”;
  • ”Tehnician asigurarea calității”;
  • ”Operator la linie în industria alimentară”.

Aceste ocupații sunt de o importanță deosebită pentru sectorul agroalimentar, și deci pentru economia națională, deoarece cei care le practică supraveghează procesele tehnologice folosite, sunt responsabili de efectuarea unor analize privind calitatea materiilor prime și a produselor finite, de aplicarea și respectarea normelor de muncă etc.

Standardul ocupațional  este un document care descrie atribuţiile şi sarcinile profesionale specifice unei meserii/profesii/specialităţi/ocupaţii dintr-un domeniu de activitate. Acesta contribuie la formarea profesională a resurselor umane şi se elaborează în funcție de tendinţele dezvoltării socioeconomice a statului pe termen mediu şi lung,  cerinţele pieţei muncii, experienţa avansată implementată în sector, tehnologiile, materiile prime şi utilajele aplicate.

Standardele ocupaționale reflectă valorile profesionale specifice meseriei/profesiei/specialităţii/ocupației și sunt utile la informarea elevilor în procesul de alegere a  profesiei, elaborarea programelor de studii, întocmirea fişelor postului, angajarea personalului, conceperea standardelor de calificare.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.