UN ”E-PRILEJ” DE COMUNICARE

Shiftedu

Un grup de manageri ai celor 7 şcoli-pilot din proiectul Shift Edu ”Competenţe digitale pentru angajare în economia modernă” a participat, pe data de 16 decembrie curent, la o vizită de studiu.

Gazda, Agenţia de Guvernare Electronică, instituţie publică în subordinea Cancelariei de Stat, care are misiunea de a îmbunătăţi serviciile publice electronice şi a le face să lucreze în folosul cetăţenilor, a gândit acest eveniment în cheia unei iniţieri în domeniu, a unui ”ABC pe înţelesul tuturor”.

Politici publice, servicii centrate pe cetăţean, forme şi metode de interacţiune între administraţii, cetăţeni şi mediul de afaceri, inovaţii digitale şi inovaţii sociale, date deschise, transformare şi modernizare, eficienţă şi eficacitate, raţionalizare, digitizare, reinginerie, interoperabilitate etc. – sunt doar câteva dintre conceptele definite, decodificate, explicate.

Prezentările au fost însoţite de întrebări şi răspunsuri, de discuţii aprinse, construite în jurul unor subiecte de maxim interes, inclusiv profesional: revizuirea cadrului normativ, serviciile electronice şi sistemul de învăţământ, diversificarea canalelor de acces la serviciile publice, infrastructura serviciilor electronice, asigurarea securităţii informaţiei, platforme tehnologice, automatizarea proceselor de lucru din şcoli, schimbul de date între autorităţi şi instituţiile educaţionale, accesul părinţilor la bazele de date ale şcolii, tehnologie şi comunicare interumană etc.

Această vizită de studiu a prilejuit o întâlnire cu o echipă de profesionişti care pulsează în acelaşi ritm, care gândesc şi abordează lucrurile diferit, care caută soluţii şi găsesc, pentru o guvernare eficientă, performantă şi receptivă la necesităţile cetăţenilor, prin investiţii inteligente în tehnologiile informaţionale şi utilizarea lor intensă.

Acest eveniment este organizat în cadrul Proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.

Adresa: str. Mateevici, 23B  Chișinău, Moldova, MD-2009

Implementat de
CE PRO DIDACTICA
Adresa:
str. Armenească, 13,
Chișinău, Moldova,
MD-2012
Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare
oferă suport țărilor din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din zona Caraibelor pentru dezvoltare sustenabilă. Ministerul Federal pentru Europa, Integrarea Europeană și Afaceri Externe planifică strategiile de cooperare. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), departamentul operațional unit al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programele și proiectele împreună cu sectorul public și privat și organizații nonguvernamentale.