UN EXERCIŢIU DE PILOTARE ÎN CADRUL PROIECTULUI DEVRAM, PARTEA I

logo-Devram

Elaborarea standardelor ocupaţionale (SO) este un proces complex, implicând investiţii în resurse umane, financiare şi temporale considerabile şi timpi de realizare mari,  ceea ce are impact asupra actualităţii şi relevanţei SO pentru piaţa muncii. Astfel, Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, de comun cu platforma partenerilor din învăţământul profesional tehnic, a consemnat necesitatea simplificării acestui proces.

În contextul dat, în perioada 17-18 decembrie curent, în cadrul proiectului UE DevRAM, Partea I, la C. E. PRO DIDACTICA a avut loc un atelier de lucru privind un nou model de concepere a SO, care să cuprindă doar trei aspecte: descrierea ocupaţiei, atribuţiile şi sarcinile de lucru şi competenţele profesionale. Acest exerciţiu de pilotare a modelului simplificat, pentru profesia Tehnician în panificaţie şi patiserie, a pus accentul pe: metodologia de lucru, conţinutul profilului ocupaţional, descrierea ocupaţiei, identificarea competenţelor profesionale în baza atribuţiilor şi sarcinilor etc.

 Activitatea, moderată de Gabriela Damian-Timoşenco, şi-a propus să afle opinia reprezentanţilor mediului educaţional şi de afaceri despre noul document: dacă acesta poate servi ca material de referinţă la scrierea de SO.

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.