UN NOU PROGRAM DE FORMARE ÎN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI PENTRU CADRELE DIDACTICE DE LA CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII INFORMAȚIONALE

logoÎn perioada 3-5 aprilie curent, formatoarele de la CE PRO DIDACTICA, Viorica Goraș-Postică și Daniela Pădure, au facilitat un program de formare, destinat cadrelor didactice și manageriale de la Centrul de Excelență în Informatică și Tehnologii Informaționale (CEITI). Activitatea a fost realizată în sala Secției de Formare Continuă și Resurse Educaționale, recent inaugurată și este parte a proiectului ”Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”,  implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

La activitate au participat peste 21 de cadre didactice din colegii și școli profesionale, care intenționează să traseze o nouă filă în cariera profesională, cea de formator pentru adulți în domeniul în care profesează.

Problematica abordată la seminarul cu elemente de training a inclus următoarele aspecte: indicatori de calitate în educație; proiectarea curriculumului pentru programele de formare a adulților, axate pe formarea de competențe; proiectarea sesiunii de training în cheia ERRE; cadrul de învățare și proiectare ERRE;  utilizarea materialelor didactice la sesiunile de formare, inclusiv prezentările Power Point, posterul și materialele distributive etc.

Printre factorii, care au contribuit în mod special la buna desfăşurare a seminarului, în opinia participanților, au fost: profesionalismul și entuziasmul formatorilor; buna organizare și condițiile create; atmosfera; crearea situațiilor de problemă și  utilizarea materialelor didactice.

Cursanții au mai enunțat unele subiecte pe care ar dori să le studieze la alte seminare, inclusiv evaluarea eficientă și calitativă, metode de evaluare;  strategii de motivarea a adulților pentru învățarea pe tot parcursul vieții; proiectarea unui program de formare a adulților etc.

Apreciem impactul imediat observat în atitudinea și comportamentul beneficiarilor, dar și motivația sporită a acestora de a activa în calitate de formator și de a-și îmbunătăți în continuare statutul și prestația de cadru didactic, în pofida multiplelor dificultăți cu care se confruntă aici și acum în contextul nostru educațional.