UN NOU PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT+

as

La solicitările echipelor manageriale ale instituțiilor implicate în activitățile proiectului CONSEPT+, în perioada 21-23 martie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA se desfăşoară seminarul-training cu genericul ”Dezvoltarea resurselor umane”.

Obiectivul general al seminarului e axat pe actualizarea și îmbunătățirea competențelor manageriale, în special, a celor ce țin de gestionarea și dezvoltarea resurselor umane. Programul are un caracter interactiv şi se desfășoară în cheia aplicării tehnologiilor educaţionale moderne. În procesul de instruire sunt abordate subiecte de maxim interes pentru participanți, sunt simulate și analizate situații specifice domeniului dezvoltării resurselor umane în învățământul profesional, sunt identificate soluții contextualizate pentru problemele care apar în instituție. Reprezentanții echipelor manageriale, participanți la program, beneficiază și de un suport de curs care include atât repere teoretice, cât și un set sugestii și recomandări practice, elaborate conform necesităților de instruire ale celor prezenți. Printre cele mai importante subiecte, menționate de participanți se numără: Valori declarate versus valori împărtăşite; Managementul bazat pe valori; Evaluarea activităţii resurselor umane; Dezvoltarea personalului; Identificarea/crearea oportunităţilor reale pentru dezvoltarea resurselor umane; Identificarea nevoilor de dezvoltare a resurselor umane; Elaborarea planului de dezvoltare a resurselor umane etc.

Managerii apreciază utilitatea și noutatea subiectelor, subliniind faptul că vor aplica cele studiate și analizate la sesiunile propuse. În urma acestui program de formare în cadrul școlilor profesionale vor fi elaborate planuri de dezvoltare a resurselor umane, inclusiv pe diferite categorii de angajați.

Rima BEZEDE,
coordonatoare de proiect