UN NOU PROGRAM DE INSTRUIRE PENTRU MANAGERI ÎN CADRUL PROIECTULUI ”CONSEPT”

CONSEPT

Conform necesităţilor de formare ale echipelor manageriale din cele 15 instituţii implicate în activităţile proiectului CONSEPT, în perioada 23-25 aprilie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, se desfăşoară seminarul-training cu genericul ”Eficienţa personală şi managerială”.  Programul propus are un caracter interactiv şi se desfăşoară în baza aplicării tehnologiilor educaţionale moderne, selectate şi aplicate, astfel încât să asigure atingerea obiectivelor propuse.

Scopul general al activităţii de formare rezidă în actualizarea şi dezvoltarea competenţelor manageriale, în special a celor care se referă la sporirea eficienţei personale şi, implicit, profesionale. Printre subiectele-cheie abordate evidenţiem: eficienţa personală versus eficienţa managerială; profilul managerului; managerul lider; deprinderi pentru eficienţa personală; deprinderi pentru eficienţa publică; sinergia etc. Pe parcursul a trei zile de formare, participanţii sunt implicaţi în variate activităţi de formare, care contribuie direct la consolidarea abilităţilor de soluţionare a problemelor şi de lucru în echipă, de management al timpului şi de autoconducere. În acelaşi timp, formatorii-experţi creează contexte pentru discuţie şi reflecţii personale, dar şi de grup, referitoare la rolul managerului şi capacitatea acestuia de a-şi sincroniza valorile personale cu cele profesionale, facilitând astfel buna guvernare a instituţiei pe care o reprezintă.

Rima Bezede,
coordonator de proiect