VIZITĂ DE STUDIU CU IMPACT PENTRU ELEVII DE LA CEHTA

devram_15.12

Un grup de 18 elevi de la Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (grupa 35, specialitatea ”Tehnologia produselor de origine vegetală”) a efectuat o vizită de studiu la S.R.L. PROGRAIN ORGANIC, cu sediul în or. Floreşti. Întreprinderea îşi desfăşoară activitatea în domeniul cultivării, prelucrării, depozitării şi comercializării culturilor cerealiere, oleaginoase şi leguminoase ecologice.

Evenimentul, organizat de proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, face parte din acţiunile de orientare în carieră şi are drept scop fortificarea cooperării dintre sistemul de învăţământ profesional tehnic agricol şi mediul de afaceri, creşterea prestigiului specialităţilor agricole şi al sectorului agroalimentar în rândul tinerilor, sporirea şanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialişti în câmpul muncii.

Această vizită de studiu a fost realizată în cadrul orelor de practică cu genericul ”Procesarea produselor de origine vegetală” şi a avut drept obiectiv îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale elevilor. ”Itinerarul” său a inclus: laboratorul de control al calităţii producţiei; secţia de curăţare primară şi calibrare a seminţelor; secţia de obţinere a materialului semincer, a miezului de floarea-soarelui, a speltei decojite; depozitele de păstrare temporară a cerealelor şi a seminţelor oleaginoase; spaţiile de depozitare a producţiei alimentare. Astfel, elevii au fost familiarizaţi cu: echipamente de laborator utilizate la determinarea indicilor fizico-chimici de calitate; utilaje şi tehnologiile moderne de curăţare a materialului semincer; aparate şi metode de determinare a culturilor genetic modificate; procesul de întreţinerea depozitelor destinate materialului semincer şi alimentar; sistemul de servicii din sfera agroalimentară, dar şi cu etapele înfiinţării şi gestionării unei activităţi antreprenoriale.

A lua cunoştinţă de ”bucătăria” funcţionării unei companii care livrează pe piaţă producţie biologică, dotată cu echipamente şi utilaje de ultimă generaţie, utilizând tehnologii avansate, precum şi contactul cu o echipă de profesionişti şi promotori ai agriculturii ecologice a constituit pentru o parte din elevi un prilej în plus de a se convinge de corectitudinea alegerii făcute: de a deveni tehnicieni în industria alimentară.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.