VIZITĂ DE STUDIU LA LICEUL TEHNOLOGIC AGRICOL ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” DIN MIROSLAVA

logo-Devram

În perioada 21-22 noiembrie curent, doi reprezentanţi ai Centrului Metodic al Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului (MADRM) şi un elev de la Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole din Ţaul (CEHTA) au participat la o vizită de studiu la Liceul Tehnologic Agricol ”Mihail Kogălniceanu” din Miroslava, jud. Iaşi.

Scopul acestei vizite a constat în familiarizarea cu experienţa de formare profesională a colegilor din România, cu tendinţele de politici în domeniu, cu mecanismele de interacţiune între autorităţi şi unităţile educaţionale şi cu bunele practici implementate, care pot fi diseminate în instituţiile de învăţământ profesional tehnic din subordinea MADRM. Grupul din Republica Moldova a avut ocazia să ia cunoştinţă mai îndeaproape de campusul liceului (blocuri de studii, terenuri, muzeu), de oferta educaţională a acestuia, de procesul instructiv-educativ.

De asemenea, alături de elevi, viitori specialişti în agricultură, fermieri şi autorităţi locale, a  participat la dezbaterea ”Învăţământul agricol, încotro?” (transmisiune live organizată de RFI România în parteneriat cu Revista ”Ferma”), a purtat discuţii cu profesori, manageri de întreprinderi, oameni de afaceri.

Vizita de studiu a avut loc în cadrul parteneriatului între Proiectul DevRAM, Partea I ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, susţinut financiar de Uniunea Europeană, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în colaborare cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja, şi Proiectul ”Susţinem învăţământul preuniversitar agricol”, iniţiat de Revista ”Ferma”, prin Fundaţia Revistei ”Ferma”.