VIZITĂ DELEGAŢIE LIECHTENSTEIN

CONSEPT

În data de 23 aprilie curent, Centrul Educaţional PRO DIDACTICA a fost vizitat de o delegaţie importantă din Liechtenstein, compusă din membrii bordului şi coordonatori de programe din cadrul Fundaţiei Liechtenstein Development Services (LED) şi Fundaţiei Medicor, care sprijină plenar implementarea proiectului CONSEPT, inclusiv a Componentei Dezvoltare organizaţională, coordonată de CE PRO DIDACTICA.

Această vizită a constituit un bun prilej pentru un schimb de opinii referitoare la implementarea şi impactul proiectului, dar şi pentru organizarea unei întâlniri comune a partenerilor de dezvoltare din Liechtenstein, pe de o parte, şi a beneficiarilor direcţi ai proiectului, managerii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din cadrul proiectului CONSEPT (participanţi la programul de formare ”Eficienţa personală şi managerială”, desfăşurat la CE PRO DIDACTICA în perioada 23-25 aprilie 2018), pe de altă parte.