VIZITE DE LUCRU ÎN INSTITUŢIILE SHIFT EDU

Shiftedu

Proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, în urma unui concurs riguros, a desemnat cele 7 unități de învățământ beneficiare.

Pentru a contura un plan de acțiuni, echipa de proiect a efectuat vizite în fiecare instituție. Evaluarea la fața locului, întâlnirile cu managerii și cadrele didactice, discuțiile cu elevii au adus mai multă lumină asupra contextului de activitate, a provocărilor la zi, a nevoilor legate de modernizarea infrastructurii și integrarea instrumentelor TIC în demersul la clasă, de perfecționare a competențelor digitale ale profesorilor și elevilor, de dezvoltare și întreținere a sistemelor informaționale etc.

În rezultat, au fost listate eventualele domenii și direcții de intervenție:

  1. Colegiul ”Iulia Hasdeu” din Cahul – învățământ preșcolar și primar;
  2. Centrul de Excelență în Energetică și Electronică – eficiență energetică;
  3. Centrul de Excelență în Transporturi din Chișinău – automobile hibrid și electrice;
  4. Colegiul ”Alexei Mateevici” din Chişinău – învățământ preșcolar și primar;
  5. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul – turism agricol și produse ecologice;
  6. Colegiul Politehnic din Bălți – tehnologii informaționale și de comunicații;
  7. Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale din Chișinău.

      Unele dintre spațiile de studiu care vor fi renovate și dotate cu echipament digital performant, inclusiv în parteneriat cu companii și întreprinderi TIC, vor permite introducerea de noi specialități și pregătirea de cadre pentru profesii ale viitorului. Astfel, școlile selectate vor avea oportunitatea de a spori calitatea serviciilor prestate și de a-și extinde oferta de instruire.

Acest eveniment este organizat în cadrul Proiectului Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”, implementat cu sprijinul financiar al Agenției Austriece pentru Dezvoltare din fondurile Programului Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare.

Adresa: str. Mateevici, 23B  Chișinău, Moldova, MD-2009

Implementat de
CE PRO DIDACTICA
Adresa:
str. Armenească, 13,
Chișinău, Moldova,
MD-2012
Cooperare Austriacă pentru Dezvoltare
oferă suport țărilor din Africa, Asia, Europa de Est și Sud-Est, precum și din zona Caraibelor pentru dezvoltare sustenabilă. Ministerul Federal pentru Europa, Integrarea Europeană și Afaceri Externe planifică strategiile de cooperare. Agenția Austriacă pentru Dezvoltare (ADA), departamentul operațional unit al Cooperării Austriece pentru Dezvoltare, implementează programele și proiectele împreună cu sectorul public și privat și organizații nonguvernamentale.