ZIUA NEPC LA PRO DIDACTICA

Explorează!                       Participă!                         Schimbă!

NEPC  este o comunitate a centrelor de politici educaţionale din Europa, cu sediul secretariatului la Zagreb, Croaţia. Misiunea acestei reţele educaţionale este de a promova politici flexibile şi participative, bazate pe dovezi transparente, care să reflecte valorile educaţionale ale societăţii deschise, ceea ce înseamnă iniţiative politice proactive, precum şi activităţi de advocacy, de monitorizare a guvernelor şi a sistemelor naţionale de educaţie. La moment comunitatea include 23 de membri instituţionali din 18 ţări şi 4 membri individuali. Centrul Educaţional PRO DIDACTICA este membru NEPC începînd cu anul 2015.

nepc_logo-1
Programele NEPC sunt implementate prin intermediul a 3 planuri strategice care promovează viziunea unei societăţi deschise, democratice, multiculturale şi pluraliste în care sistemul de învăţământ joacă un rol fundamental.
NEPC operează prin intermediul a trei tipuri de acţiuni: de advocacy, de învăţare şi de cercetare. Cele trei acţiuni sunt interconectate şi au scopul:

  1. să exploreze politicile educaţionale, problemele şi practicile (cercetare);
  2. să ofere un cadru pentru schimb de cunoştinţe între membrii reţelei şi toţi cei interesaţi de educaţie pentru realizarea unei schimbări durabile şi eficiente în acest domeniu (învăţare);
  3. să propună soluţii şi să prezinte recomandări bazate pe dovezi (advocacy).

În 2016 NEPC celebrează 10 ani de activitate prodigioasă la nivel regional şi internaţional. În acest context, în data de 13 mai 2016, la  PRO DIDACTICA, a fost marcată ziua NEPC. Una dintre activităţile cheie a fost şedinţa Clubului de dezbateri PAIDEIA, în cadrul căruia au fost prezentate misiunea şi viziunea acestei reţele, dar şi activităţile de bază, care au drept scop promovarea a politici educaţionale flexibile şi participative, ce reflectă valorile educaţionale ale societăţii deschise. Participanţii la eveniment au menţionat importanţa conjugării eforturilor la nivel naţional, regional şi internaţional în vederea îmbunătăţirii sistemului educaţional şi asigurarea unui mediu prietenos copilului.
PRO DIDACTICA în calitate de membru NEPC, promovează valorile unei societăţi deschise şi democratice, contribuind la transformarea NEPC într-o reţea puternică şi într-un actor global, cu expertiza locală şi regională în politicile educaţionale, care promovează valorile unei societăţi deschise, democratice, multiculturale şi pluraliste.

Contacte NEPC:
Amruševa 8, 10 000 Zagreb, Croatia
Phone: + 385 (0)1 558 7976,
+385 (0)1 558 7975
Fax: +385 1 55 09 428
E-mail: nepc@edupolicy.net
Skype: nepc.edupolicy
http://www.edupolicy.net/