A 50-A CONFERINȚĂ ANUALĂ A CADRELOR DIDACTICE DIN INSTITUȚIILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL TEHNIC CU PROFIL AGRICOL

Soya-sus

În perioada 29-30 august curent, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM), cu suportul Proiectului Uniunii Europene „Dezvoltarea Zonelor Rurale în Republica Moldova”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare în parteneriat cu Centrul Educațional PRO DIDACTICA și Donau Soja, a organizat a 50-a Conferință anuală a cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic din subordinea MADRM.

Evenimentul, desfășurat sub genericul Metode inovaționale pentru instruirea tinerilor, orientate spre dezvoltarea competențelor profesionale și antreprenoriale, în scopul sporirii competitivității și activității sectorului agroalimentar, și-a propus să aducă în atenția publicului rezultatele înregistrate de instituțiile ÎPT în anul de studii 2018-2019 și să stabilească direcțiile principale de activitate pentru anul de studii 2019-2020.

Prima zi a Conferinței a avut pe agenda de lucru activități de construire a comunității și a rețelei de piloni ai educației agricole, participanții reușind să vadă efectul contribuției personale la o comunicare eficientă, dar și să se autoidentifice ca persoane dedicate și implicate pe deplin în inducerea stării de bine, în sala de clasă.

În următoarea zi, s-au făcut referințe la rezultate și la cooperarea cu instituții similare, cadrele manageriale și didactice din centrelе de excelență, colegii și școlilе profesionale au listat acțiunile întreprinse, mijloacele și instrumentele utilizate, metodele inovaționale ce au dus la istorii de succes, problemele identificate și posibilele soluții la ele, preocupările de viitor.

Sistematizate, aceste date au condus spre următoarea concluzie: Pentru ca învățământul profesional tehnic cu profil agricol să fie propulsat la un alt nivel și să fie perceput altfel de societate, instituțiile educaționale trebuie să devină cu adevărat un spațiu de formare a unor specialiști competenți și competitivi pentru sector, actori de prim rang în procesul de dezvoltare a acestuia. În contextul dat, au fost invocate ca indispensabile următoarele măsuri: cadru de politici, legal și metodologic în pas cu cel al UE; curricula în bază de standarde ocupaționale și de calificare; servicii de formare continuă modernă pentru profesori, elevi și colaborare intensă cu sectorul business; standarde de calitate și de orientare în carieră cu planuri de afaceri și start-up în agricultură; management și agricultură ecologică și organică pentru o activitate eficientă în domeniu; dezvoltare rurală și protecția mediului drept piloni ai educației agricole.

Participanții la Conferință au abordat și alte subiecte de importanță majoră pentru învățământul agricol din țară: ”Perspectivele de acordare a asistenței externe pentru sporirea calității pregătirii profesionale”, ”Antreprenoriatul – opțiune de carieră”,Dezvoltarea competențelor profesionale ale tinerilor în domeniul agriculturii”,  ”Aspecte  metodologice privind organizarea, desfășurarea și evaluarea competențelor elevilor în cadrul examenelor de calificare”, ”Proiectele de grup, oportunități pentru crearea propriului traseu de învățare”, ”Oportunităţi de formare profesională prin desfăşurarea stagiilor de practică în cadrul parteneriatelor internaţionale”, ”Stimularea şi promovarea spiritului de cercetare și de analiză, a creativității în cadrul conferinţei  internaţionale ştiinţifico-practice a elevilor” etc.

În final, pentru anul de studii 2019-2020 au fost trasate următoarele direcții principale de activitate:

  • modernizarea procesului educațional prin aplicarea unor noi metode de predare-învățare-evaluare;
  • extinderea activităților și metodelor de învăţare care dezvoltă competenţele antreprenoriale ale elevilor;
  • marketingul programelor de formare profesională;
  • extinderea activităților de orientare profesională și oportunități în domeniul agroalimentar.

Doamna Ministră Georgeta Mincu a lansat mesajul ”SUSȚINEȚI EDUCAȚIA AGRICOLĂ!” și un apel de cooperare în baza unei platforme de interacțiune între cadrele didactice, agenții economici și donatori întru asigurarea unui proces complex de reformă a învățământului agroalimentar.

 soya-jos