A DOUA ŞEDINŢĂ A CLUBULUI ”PAIDEIA”

Seminarul, desfăşurat pe data de 27 octombrie, a avut un subiect actual, dictat de toate schimbările din societatea noastră: Cum să ne menținem echilibrul emoţional, păstrându-ne valorile personale. În goana după valori „declarative” şi comode pentru toţi, se lasă în umbră un lucru important pentru fiecare în parte: valorile personale! Această disonanţă dintre valorile personale şi valorile altora, valorile sociale, creează acel disconfort interior ce ne perturbă echilibrul emoţional.

Valorile diferă şi ne diferenţiază este genericul pe care s-a axat seminarul, pentru a face fiecare persoană să conştientizeze că poate şi e firesc să deţină un set de valori ce pot fi diferite de ale altora.
Aplicarea ”Inventarului de valori personale” le-a oferit posibilitate participanţilor să selecteze, din numărul mare de valori prezentate, 10, apoi 5 şi în final să ajungă la top 3 valori dominante, care sunt un reper pentru acţiunile şi alegerile din viaţă. S-au analizat diverse clasificări, dar cea mai utilă a fost considerat cea după tipul de valori: 1. Ordine; 2. Învăţare; 3. Putere; 4. Oameni; 5. Reţea; 6. Siguranţă; 7. Succes personal; 8. Supravieţuire.
Participanţii au recunosc că nu este uşor să contribui la formarea valorilor personale la copii, elevi. Ei au prezentat argumente de ce este foarte important pentru un elev să aibă o imagine clară a propriilor valori. Deoarece valorile:

  • îl ajută să ia cele mai bune decizii;
  • îl ajută să îşi definească obiective clare, fezabile;
  • îi sporesc motivaţia de a-şi îndeplini obiectivele;
  • îi consolidează încrederea în direcţia aleasă (atât timp cât aceasta nu este în contradicţie cu valorile sale);
  • îi cresc senzaţia de împlinire.

În cadrul activităţii, realizată cu aplicarea mai multor tehnici de lucru, a fost formulat următorul mesaj:
Echilibrul emoţional nu este lipsa unor trăiri afective negative, ci prevalenţa celor pozitive, care derivă din atingerea unor obiective pozitive, şi nicidecum din simpla eliminare a unor aspecte negative.

Bineînţeles, pentru a menţine echilibrul emoţional şi a păstra sistemul propriu de valori, participanţii au fost îndemnaţi să-şi dezvolte voinţa, constituită din mai multe calităţi – hotărâre; perseverenţă; curaj; independenţă; „semnificaţiile scopului”; iniţiativă; stăpânire de sine; disciplină –, având posibilitatea să-şi estimeze nivelul de voinţă.
„Cum treci peste probleme? ESTE MOMENTUL SĂ DEVII UN LAC!”. Acest gând de final de activitate i-a convins pe cei prezenţi că, indiferent de greutăţile vieţii şi grijile ce ne apasă, este important să ne dezvoltăm personalitatea, să ne cultivăm şi să nu renunţăm la valorile personale, care ne pot aduce echilibrul emoţional, pentru a fi mai „mare” decât ceea ce ne îngrijorează, adică pentru a deveni un lac….

Formatoare:
Ina Botnari,
psihologă, grad didactic I