ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI CONSEPT

CONSEPT

În anul curent, C.E. PRO DIDACTICA, în cadrul proiectului CONSEPT (faza IV), continuă desfăşurarea activităţilor suport, focusate pe implementarea unui proces eficient de asigurare a calităţii în instituţiile din proiect, inclusiv prin elaborarea şi furnizarea de materiale suport, asigurarea programelor de formare, a consultanţei şi a expertizei profesionale atât pentru cadrele didactice, cât şi pentru membrii echipei manageriale.

Astfel, în perioada 19-21 februarie 2020 în incinta centrului s-a desfăşurat trainingul   Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale, adresat cadrelor didactice care predau disciplinele de specialitate. Trainingul este unul din seria de trei module, acesta propunându-şi să creeze o viziune de ansamblu asupra gândirii critice, inclusiv să se accepte ideea că nu există întotdeauna un singur răspuns corect pentru numeroşi itemi şi întrebări pe care le adresăm elevilor. Trei zile de training au însemnat şi peste douăzeci de tehnici interactive, aplicabile la clasă şi care nu solicită o dotare tehnologică excepţională: e suficient să existe sursele din care elevul învaţă, inclusiv manualele sau suporturile de curs. Cursanţii au la dispoziţie o lună pentru a încerca să aplice aceste tehnici pe viu, în procesul de studii, la materiile pe care le predau şi la temele care sunt acum la ordinea zilei. Trebuie făcut transferul şi formulate concluziile. Următorul training, care va avea loc în martie,  va debuta cu autoanaliza acestor activităţi de la clasă.  Sperăm  să existe teren pentru discuţii constructive.

O alta activitate aşteptată de către beneficiarii CONSEPT – trainingul pentru managerii instituţiilor de învăţământ profesional tehnic cu genericul  Managementul resurselor umane în contextul asigurării calităţii, care a fost organizat în perioada 25-27 februarie şi a avut drept scop principal dezvoltarea competenţelor manageriale în vederea elaborării şi aplicării instrumentelor şi procedurilor axate pe promovarea valorii şi culturii calităţii, dezvoltarea personală şi profesională a resurselor umane, evaluarea resurselor umane în contextul asigurării calităţii. La activitatea de formare au participat directori şi directori adjuncţi care au analizat şi abordat mai multe faţete ale managementului resurselor umane. Despre atitudinea responsabilă şi pragmatică a participanţilor putem judeca analizând întrebările, formulate la începutul activităţii de formare: Cum poate fi organizată mai eficient procedura de evaluare a cadrelor didactice? Cum poate fi micşorată „distanţa” dintre rezultatele evaluării şi autoevaluării?  Ce metode pot fi utilizate pentru asigurarea instituţiei cu personalul necesar? Cum putem planifica şi monitoriza procesul de dezvoltare profesională şi personală a angajaţilor? Pentru satisfacerea nevoilor de formare a participanţilor a fost aleasă o modalitate care a asigurat implicarea fiecărui participant în activitate de analiză a experienţei personale, comparaţia acesteia cu experienţele colegilor, identificarea motivelor succeselor sau dificultăţilor şi corelarea experienţei cu abordări teoretice din domeniului managementului resurselor umane. Formatorii, împreună cu participanţii, au reuşit să creeze un mediu favorabil pentru discuţii deschise, lipsite de intenţii de a demonstra că „suntem mai buni” sau de a ascunde problemele. Participanţii şi formatorii au avut un scop comun: identificarea strategiilor şi procedurilor care asigură calitatea şi dezvoltarea resurselor umane.

Activităţile organizate au contribuit la evidenţierea aspectelor importante pentru promovarea culturii calităţii, analiza eficienţei procedurilor şi instrumentelor care sunt aplicate în cadrul instituţiilor pentru evaluarea şi dezvoltarea resurselor umane. În rezultatul mai multor discuţii reflexive participanţii au luat decizii de a realiza în perioada martie – aprilie activităţi concrete: revizuirea sau elaborarea strategiei de dezvoltare a resurselor umane, procedurilor interne şi instrumentelor de evaluare, revizuirea şi completarea fişelor post, informarea membrilor echipei manageriale privind aspectele analizate în cadrul seminarului.

Rezultatele activităţii practice vor fi prezentate în cadrul activităţii de follow-up care va avea loc la 20 mai 2020.

Centrul Educațional PRO DIDACTICA este organizație-partener a Asociației Obștești Educație pentru Dezvoltare în implementarea proiectului Consolidarea Sistemului de Educaţie Profesională Tehnică în Republica Moldova/CONSEPT (faza IV), finanțat de Fundația „Liechtenstein Development Service (LED)”.