Activități de educație interculturală: cronică de proiect la început de iunie, 2023

La începutul lunii curente, în cadrul proiectului „Promovarea și dezvoltarea educației interculturale (EIC) în formarea inițială a cadrelor didactice ”, (faza a II-a), sprijinit de Fundația pentru Copii „Pestalozzi” din Elveția și implementat de CE PRO DIDACTICA, în parteneriat cu 6 universități de profil pedagogic din țară, au avut loc mai multe activități pentru beneficiarii direcți și indirecți ai inițiativei în cauză.

Prima dintre ele, din 6 iunie, a întrunit on-line peste 70 de cadre didactice și manageriale din instituții educaționale preuniversitare, având ca obiectiv, facilitarea schimbului de experiență privind educația interculturală la nivel formal și nonformal, dar și diseminarea bunelor practici . Astfel, s-a recurs la un dialog profesional prin care s-a demonstrat dezvoltarea contextualizată a competențelor interculturale prin activități educaționale diverse, în scop de sporire a gradului de sensibilizare și conștientizare culturală prin interacțiuni tolerante și respectuoase.

A doua activitate a avut loc la 7 iunie, la CE PRO DIDACTICA, cu participarea reprezentanților OLSDÎ și a coordonatorilor universitari ai stagiilor de practică pedagogică. În contextul dat, s-a subliniat necesitatea fortificării parteneriatelor educaționale dintre universități, școli și grădinițe, a mentoratelor de inserție profesională, în vederea valorificării beneficiilor multiple ale educației interculturale pentru toți actorii educației.  În cadrul proiectului s-au creat multiple resurse în universități, inclusiv Centre didactice de resurse în domeniul EIC, bine dotate și urmează să fie mai bine utilizate, diseminate și coordonate. 

La 9 iunie, peste 30 de participanți, membrii echipelor de proiect din universitățile partenere, au împărtășit rezultatele valorificării dimensiunii de gen a EIC atât în noile piese curriculare elaborate cu suportul proiectului, cât și prin demersurile pedagogice de pilotare a acestora în sălile de curs. Deși asigurarea egalității de gen nu mai este pentru nimeni o noutate, ca și EIC, în ansamblu, s-a recunoscut stringența extinderii și aprofundării inițiativelor educaționale în acest sens, întru sporirea dialogului intercultural la diferite niveluri și prevenirea, depășirea conflictelor, stereotipurilor și discriminării, cauzate de diversitatea copleșitoare a lumii contemporane.