ACTIVITĂŢI DE FOLLOW-UP: GÂNDIRE CRITICĂ PENTRU FORMAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE

CONSEPT

În cadrul proiectului Consolidarea Sistemului de Pregătire Profesională Tehnică în R. Moldova / CONSEPT, alte două grupe de profesori, care predau discipline de specialitate, au parcurs, în noiembrie 2017-mai 2018, cele 3 module ale programului de formare cu genericul Gândire critică pentru formarea competenţelor profesionale. Scopul acestuia se referă la consolidarea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice şi asigurarea unui proces de predare-învăţare calitativ, axat pe dezvoltarea gândirii critice şi pe formarea competenţelor profesionale ale elevilor.

Pe data de 11 mai a avut loc sesiunea de follow-up.  Sarcina dată pentru acasă a fost proiectarea unei lecţii în cadrul ERRE şi simularea unei secvenţe de lecţie în care se va utiliza o tehnică LSDGC. Pentru că activităţile de instruire a adulţilor-colegi au mai fost prezentate şi debrifate, am considerat că impactul cel mai serios al asimilării strategiei LSDGC este asupra activităţii de zi cu zi la clasă, iar un proiect odată făcut va trebui validat prin practică şi aceasta va avea consecinţe precum introducerea în uz şi a altor tehnici. Concluzia cursanţilor a fost că, pregătindu-se de follow-up, ei au revăzut materialele adunate pe parcursul celor 3 module, au citit ghidul şi au încercat să facă transferul la disciplinele pe care le predau. Unii au încercat diferite variante la clasă şi au ţinut să relateze şi despre ele. De asemenea, a fost benefică şi participarea pe rol de elev la aplicarea tehnicilor de către colegi, pentru că aşa s-au văzut şi alte faţete ale tehnicilor, s-au accentuat unele avantaje şi elementar s-au recapitulat unele tehnici. Concluzia formatorilor este că a fost mai ales utilă discuţia de după aplicarea tehnicilor, nu pentru a ne convinge de respectarea algoritmului, ci pentru a insista asupra managementului timpului şi a resurselor, pentru a gândi divergent şi pentru a face transferul asupra altor discipline.

În urma acestui program, participanţi vor avea rolul de persoane-resursă în instituţiile pe care le reprezintă, abilitate să organizeze activităţi de formare continuă pentru alţi profesori-colegi şi să ofere, la necesitate, consultanţă în vederea implementării metodologiei de dezvoltare a gândirii critice şi formării competenţelor profesionale. 

Rima Bezede,
Coordonator de proiect