Activități de formare continuă în cadrul proiectului CONSEPT

Un nou episod din cadrul proiectului CONSEPT 5 a întrunit săptămâna trecută, la CE PRO DIDACTICA, profesori și maiștri din instituțiile implicate. 12 participanți au examinat, în perioada 26-28 martie curent, impactul învățării prin cooperare și colaborare asupra formării competențelor profesionale, corelarea dezvoltării gândirii critice, a tehnicilor interactive cu dezvoltarea competențelor pentru secolul al XXI-lea, precum și specificul evaluării muncii de echipă. Activitatea s-a desfășurat offline, ceea ce a permis accentuarea în mod special a unor momente vitale pentru tematica propusă – colaborarea și cooperarea în cadrul activităților didactice, orientată, în ultimă analiză, spre formarea competențelor necesare angajatului: cooperarea, managementul echipei, comunicarea și alte competențe sociale ale elevilor care vor lucra, inevitabil, în echipe. Pe lângă subiectele discutate, cursanții au avut posibilitatea de a exersa „pe viu” cooperarea și colaborarea între ei, formând sau integrându-se, pentru sarcini concrete, în varii echipe. Orice instruire de acest gen – trăită, asimilată, analizată, este urmată de faza transferului asupra activității la clasă și în atelier, în procesul de formare a meseriașilor calificați. Nu au putut să nu apară aspectele problematice ale evaluării lucrului în echipă – evaluarea produsului, a procesului, a contribuției personale, a relațiilor și a comportamentelor.