ALTE TREI STANDARDE OCUPAȚIONALE ÎN PREMIERĂ PENTRU SECTORUL AGROALIMENTAR

Devram-logo_page-0001 (1)

De curând, în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, s-a încheiat procesul de elaborare și aprobare a trei standarde ocupaționale (SO), în premieră, pentru domeniul agroalimentar:

  • Felcer veterinar, nivel 4 ISCED;
  • Tehnician mecanic, nivel 4 ISCED;
  • Mașinist reglor, nivel 3 ISCED.

La momentul actual, se restructurează activitățile economice și se formează o nouă viziune reformatoare, orientată spre noi performanțe și necesități. În acest context, piața muncii a scos în evidență nevoia pregătirii de tehnicieni mecanici și mașiniști reglori – ocupații indispensabile sectorului agroalimentar. La fel, a fost argumentată solicitarea agenților economici pentru felceri veterinari – ocupație relevantă acestui domeniu. Dat fiind faptul că, în ultimii ani, s-au inițiat un șir de acțiuni de revitalizare a politicilor legate de medicina veterinară, de producerea, procesarea și reglementarea producției de origine animalieră, cât și de dezvoltarea sectorului, agenții economici abordează problema necesarului de cadre calificate.

Agenții economici solicită specialiști competenți și capabili să realizeze productiv activitatea de zi cu zi, să contribuie eficient la soluționarea diverselor situații în procesul de producere, ceea ce poate fi înfăptuit printr-o instruire profesională relevantă și continuă în domeniul agroalimentar.

Din această perspectivă, se impune adaptarea pregătirii muncitorilor calificați și a specialiștilor la rigorile angajatorilor, astfel asigurând inserția absolvenților în piața muncii.

Absolvenții programelor de formare profesională cu calificările menționate vor avea oportunitatea să se angajeze în calitate de felceri veterinari, tehnicieni mecanici sau mașiniști reglori, conform domeniului de activitate și competențelor dobândite. Tinerii specialiști vor integra cunoștințele teoretice și abilitățile practice în realizarea cu succes a activității profesionale, facilitându-le, astfel, integrarea în câmpul muncii.

Întreg parcursul de elaborare a standardelor ocupaționale este unul vast, expus într-o logică coerentă în ,,Metodologia de elaborare a standardelor ocupaționale”. Procesul de elaborare a standardelor ocupaționale a demarat cu o analiză ocupațională, pentru a stabili necesitatea și actualitatea acestor ocupații pe piața muncii. Coordonarea procesului de analiză ocupațională, de elaborare a profilului ocupațional și a standardului ocupațional, de revizuire și validare a acestora, precum și a acțiunilor tuturor celor implicați i-a revenit Comitetului Sectorial ”AgroindVET”.

În procesul de elaborare/validare a profilurilor și a standardelor ocupaționale au fost implicați mai mulți actori. Din grupul de lucru au făcut parte reprezentanți ai autorităților publice (Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului), ai unor întreprinderi moderne (S.A. „JLC”;  SRL „Sudzucker”; S.A. „Bucuria”; S.A. „Franzeluța”; SRL „Orhei VIT”, filiala Căușeni; SRL „Echipa Bravo”), ai unor întreprinderi individuale (ÎI „Mandric Marina”; ÎI „Rența Vasile”; ÎI „Coșcodan Serghei”, ai direcțiilor raionale pentru siguranța alimentelor, dar și ai mai multor consilii raionale (Soroca, Drochia, Ungheni, Rezina, Râșcani, Comrat, Ceadâr-Lunga, Vulcănești, Dondușeni), aceștia din urmă fiind responsabili de determinarea gradului de actualitate a SO și de antrenarea în proces a companiilor de profil din zonă.

Standardele ocupaționale vor servi drept suport la:

  • elaborarea standardelor de calificare;
  • programelor de formare profesională;
  • actualizarea conținuturilor curriculare (planuri de învățământ, curricula, suporturi didactice);
  • desfășurarea examenelor de calificare;
  • angajarea personalului calificat;
  • elaborarea fișelor de post.

Standardele ocupaționale elaborate vor asigura formarea de competențe profesionale în conformitate cu atribuțiile de lucru specifice ocupației, în concordanță cu rigorile impuse de piața muncii. Astfel, oferta educațională se va extinde și va asigura relevanță şi atractivitate în sectorul agroalimentar, cât și satisfacerea pieței muncii cu specialiști calificați.

SUSȚINE EDUCAȚIA AGRICOLĂ!

Ina Griza,

Director, Centrul Metodic pentru Învățământ