Ambasadori ai interculturalității

Fondat în anul 1945, în scopul recuperării și integrării sociale a copiilor orfani victime ale celui de-al doilea război mondial, Satul Copiilor, amplasat pe colinele unei localități pitorești din Elveția, Trogen, a rămas fidel crezului său, formulat de Walter R. Corti: Să edificăm o lume în care fiecare copil va trăi fericit. Timp de peste 77 de ani, Satul Copiilor repre- zintă o oază a interculturalității, a legăturilor temeinice, a prieteniilor adevărate, a inițiativelor lansate de copii/pentru copii, un model al democrației veridice și al conviețuirii pașnice între copii, indiferent de proveniență geografică, apartenență la etnie, limbă vorbită, convingeri religioase etc. Și deși aria sa de activitate s-a extins, găzduind copii din întreaga lume (durata sejurului variind între câteva săptămâni până la câțiva ani), Satul Copiilor oferă oportunități de creștere, îngrijire, dezvoltare armonioasă, descoperire a talentelor, afirmare a personalității în acord cu principiile pedagogiei umaniste a lui J. Pestalozzi, având în epicentru dragostea pedagogului pentru discipolii săi. Este locul în care libertatea în gândire și acțiune se contopesc într-un amalgam cu acceptarea diversității, respectul reciproc, empatia și toleranța, toate fortificate de motivația de înzestrare a copiilor cu competențe pentru o viață independentă și un viitor sigur și promițător.

Astfel, 40 de adolescenți entuziasmați, reprezentanți ai 39 de instituții de învățământ din întreaga republică, au participat, în perioada 10-29 octombrie, la programul de schimb intercultural din Satul Copiilor, implementat în premieră de C.E. PRO DIDACTICA, cu suportul Fundaţiei pentru Copii Pestalozzi din Elveţia, în cadrul proiectului Promovarea și dezvoltarea educației interculturale în formarea inițială a viitorilor pedagogi. Proiectul urmărește scopul de a spori nivelul de toleranță al tinerilor din Republica Moldova, prin formarea și consolidarea competențelor interculturale. 

Programul de schimb intercultural, cu accent dominant pe activităţi de educaţie nonformală, a fost divers și consistent, punând la dispoziție valoroase experiențe de învățare și interacțiune cu multiple culturi (în special macedoneană, germană și elvețiană), cu elemente de conturare a propriei identități, de cunoaștere a propriilor limite, dar și de depășire a stereotipurilor și prejudecăților, de eliminare a oricăror forme de discri- minare. Pe parcursul a 2 săptămâni, ghidați abil de o echipă de facilitatori, adolescenții au asimilat valori precum toleranța, empatia etc., interacțio- nând, comunicând și lucrând în echipe constructiv, explorând intens sentimentul acceptării diversității.

Pentru o experiență deplină, programul a fost completat cu câteva excursii memorabile: prin Budapesta și Viena, la abația din Sankt Gallen, inclusă în patrimoniul UNESCO, și parcul național Peter and Paul din aceeași localitate, la fabrica tradițio- nală de cașcavaluri din Appenzeller și cea mai mare cascadă din Europa de pe râul Rhine.

Odată întorși acasă, adolescenții, ambasadori ai interculturalității, echipați cu cunoștințe, abilități și competențe interculturale, vor disemina în cadrul unui șir de activități cunoștințele și bunele practici însușite în Satul Copiilor, producând un impact transformațional de durată la nivel local/comunitar și contribuind la edificarea unei societăți democratice.