CONCURS DE ANGAJARE ÎN FUNCŢIA DE MANAGER DE PROIECT

CENTRUL EDUCAŢIONAL PRO DIDACTICA

ANUNŢĂ

CONCURS DE ANGAJARE

ÎN FUNCŢIA DE MANAGER DE PROIECT

Proiectul Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea în lanţul valoric domestic şi global, în particular a sectorului de cultivare a soia, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Donau Soja, îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi a capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar, aşa încât oferta educaţională să asigure necesităţile pieţei muncii şi să răspundă standardelor aferente de calitate.

Perioada de derulare: martie 2018 – februarie 2021.

Managerul de proiect va activa în cadrul echipei Centrului şi va fi responsabil de managementul, coordonarea şi implementarea integrală a activităţilor din proiect. Printre acestea se numără: analiza de nevoi ale instituţiilor vocaţionale şi ale sectorului agroalimentar în vederea asigurării standardelor de calitate, inclusiv din agricultura ecologică; elaborarea standardelor ocupaţionale şi a calificărilor necesare pentru atingerea standardelor de calitate în sectorul agroalimentar; elaborarea/actualizarea curricula/programelor de studiu şi a materialelor didactice; dezvoltarea capacităţilor instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniu; participarea la expoziţii anuale de produse agroalimentare certificate şi ecologice etc.

Responsabilităţi de bază:

 • Managementul şi coordonarea eficace şi eficientă a proceselor de iniţiere, planificare, implementare, promovare, monitorizare, evaluare şi încheiere ale proiectului;
 • Coordonarea activităţii echipei de proiect, inclusiv alocarea sarcinilor de lucru şi stabilirea responsabilităţilor, evaluarea performanţei membrilor echipei;
 • Identificarea şi implementarea măsurilor de asigurare a calităţii şi, eventual, de remediere a deficienţelor depistate cu scopul de a asigura realizarea obiectivelor proiectului;
 • Elaborarea planurilor de activitate şi a rapoartelor, ţinând cont de capacităţile şi resursele disponibile, dar şi de constrângerile impuse, gestionarea activităţilor de proiect în limitele termenelor agreate;
 • Elaborarea şi completarea corectă şi la timp a documentaţiei însoţitoare a proiectului şi păstrarea acesteia în conformitate cu cerinţele Centrului;
 • Gestionarea utilizării resurselor din cadrul proiectului, inclusiv activităţi de analiză şi estimare a costurilor, elaborare a bugetelor, planificare şi alocare/realocare a resurselor financiare conform necesităţilor, precum şi monitorizarea respectării planurilor şi bugetelor aprobate;
 • Planificarea, administrarea şi monitorizarea procurărilor de echipament, servicii; angajării de consultanţi, personal pentru servicii etc.
 • Identificarea, analiza şi evaluarea riscurilor, elaborarea strategiilor de răspuns la riscuri cu scopul de a exclude şi/sau minimiza impactul negativ al acestora pentru proiect;
 • Stabilirea şi menţinerea unor relaţii profesionale cu membrii echipei, beneficiarii, actorii de resort şi partenerii proiectului, corespunzător cerinţelor Centrului;
 • Organizarea şi facilitarea şedinţelor săptămânale de progres al proiectului şi prezentarea rapoartelor săptămânale de progres directorului de proiect;
 • Iniţierea, revizuirea, coordonarea şi/sau aprobarea unor eventuale schimbări la proiect, ajustarea implementării proiectului;
 • Organizarea şi conducerea şedinţelor Grupului Consultativ;
 • Coordonarea şi comunicarea directă cu finanţatorii, partenerii şi beneficiarii proiectului;
 • Executarea altor sarcini şi responsabilităţi necesare realizării scopului proiectului.

Calificări:

 • Studii universitare în agricultură, economie, management şi/sau educaţie ori în alte domenii relevante;
 • Minimum 5 ani de experienţă în managementul proiectelor, inclusiv în domeniul agriculturii ecologice şi/sau vocaţional;
 • Abilităţi excelente de utilizare a aplicaţiilor software din pachetul Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), Microsoft Project, Adobe Acrobat, Microsoft Outlook, Share Point şi Internetului;
 • Abilităţi excelente de comunicare în scris şi oral în limbile română şi engleză; de a face prezentări; de a elabora memo-uri, mesaje, scrisori şi regulamente interne, documente şi rapoarte etc.;
 • Abilităţi avansate de organizare şi de management al timpului;
 • Experienţa în coordonarea proiectelor agricole va constitui un avantaj.

Alte cerinţe:

 • Abilităţi avansate de cooperare şi de lucru în echipă;
 • Abilităţi excelente de comunicare şi relaţionare interpersonală;
 • Gândire critică, analiză sistemică, abilităţi de soluţionare a unor probleme complexe;
 • Capacitate de luare promptă şi obiectivă a deciziilor;
 • Optimism şi capacitate de depăşire prin exemplul propriu a situaţiilor de stres, dificile etc.

PENTRU A APLICA: Potenţialii candidaţi vor expedia o scrisoare de motivare prin e-mail (cu specificarea Concurs Manager Proiect), explicând interesul manifestat faţă de poziţia dată; o copie a CV-ului, numele şi informaţia de contact a două persoane de referinţă, inclusiv a angajatorilor precedenţi.

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA
rbezede@prodidactica.md, prodidactica@prodidactica.md  

Data limită – 25 februarie 2018
La interviu vor fi invitaţi doar candidaţii preselectaţi.