ANUNŢĂM CONCURSUL DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED) ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

untitled-2

CONCURS DE ELABORARE A RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE (RED)
ÎN CADRUL PROIECTULUI ”EDUCAŢIA DESCHISĂ ÎN MOLDOVA: AICI ŞI ACUM!”

Concursul se adresează celor care creează conţinuturi digitale educaţionale – cadre didactice sau specialişti din alte domenii. De asemenea, încurajăm participarea elevilor şi studenţilor interesaţi de integrarea tehnologiei în activităţile educaţionale, care vor să îşi valideze competenţele digitale şi să îşi promoveze bunele practici, prin elaborarea unor materiale de învăţare multimedia.

Conţinuturile digitale (RED) create trebuie să respecte următoarele cerinţe:

Secţiuni:
1) Prezentări didactice
2) Pagini web (bloguri) didactice
3) Filme didactice
4) Proiecte didactice digitale
5) Manuale digitale

Condiţii de participare:

 • Softurile nu vor depăşi 100 MB. Conţinuturile digitale vor avea statut de RED  prin aplicarea  de către autor a licenţei libere  (http://creativecommons.org/choose/).
 • Elaborările vor fi în conformitate cu  cerinţele curriculare aprobate de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova: curriculumurile la disciplinele şcolare, la dirigenţie.
 • Se acceptă participări individuale şi de grup.
 • Materialele vor fi prezentate prin e-mail (prodidactica@prodidactica.md) sau pe alt suport (CD, DVD, USB flash etc.) la sediul Centrului Educaţional PRO DIDACTICA (str. Armenească, nr. 13, Chişinau, MD 2012, Republica Moldova).

Lucrările vor fi însoţite de o fişă de înscriere (FIȘA DE PARTICIPARE LA CONCURSUL DE RESURSE EDUCAȚIONALE DESCHISE) completată şi expediată pănă la 15 septembrie 2017.

Criterii de evaluare a RED:

 • Caracterul ştiinţific – 10 puncte;
 • Caracterul didactico-metodic – 20 puncte;
 • Transdisciplinaritatea, utilitatea – 10 puncte;
 • Originalitatea – 10 puncte;
 • Modalităţi de prezentare a informaţiei – 20 puncte;
 • Interactivitatea – 10 puncte;
 • Creativitatea – 10 puncte;
 • Precizarea surselor folosite (bibliografie, webografie) – 10 puncte.

Evaluarea va fi efectuată de un juriu independent, fără implicarea echipei de implementare a proiectului.
Proiectele didactice selectate vor fi făcute publice pe site-ul proiectului şi distribuite pe suport CD sau DVD. Câştigătorii vor beneficia şi de premii băneşti.

RED* – Conform definiţiei propuse de UNESCO în anul 2002, RED sunt resurse educaţionale care pot fi utilizate şi reutilizate de oricine în mod liber, fără restricţii tehnologice, juridice şi costuri.

Cristina BUJAC,
coordonatoare de proiect