ATELIERUL DE LUCRU ”IMPLEMENTAREA PLANULUI DE ACȚIUNI PENTRU RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE CERCETARE ȘI INOVARE, EDUCAȚIE ȘI EXTENSIUNE RURALĂ ÎN DOMENIUL AGROALIMENTAR”

soya-4

Pe data de 13 aprilie 2019, în incinta Ministerului Agriculturii, Dezvoltării  Regionale și Mediului a avut loc un atelier de lucru în cadrul căruia au fost prezentate rezultatele preliminare privind cererea pieței muncii pe termen mediu pentru învățământul superior și învățământul profesional tehnic cu profil agroalimentar în domeniile: fitotehnie, horticultură, zootehnie și medicină veterinară, pedologie și protecția solului, viticultură și vinificație.

Cercetările au fost efectuate de un grup de experți cu suportul proiectelor: I) ”DevRAM”. Partea I: ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, C.E. PRO DIDACTICA și Asociația Donau Soja, și II) ”Promovarea învățământului profesional tehnic pentru o economie verde”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ).

În cadrul activității, la care au participat reprezentanți ai mai multor instituții (Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Oficiul Național al Viei și Vinului, Centrul Metodologic pentru Învățământ, școlile profesionale din localitățile Ciumai, Cuhureștii de Sus, Bubuieci, Leova, Sângerei, Ceadâr-Lunga, colegiile agricole din Svetlâi, Râșcani, Ungheni, Brătușeni, CEHTA, UASM, USM, UTM, US Bălți), a fost evidențiată cererea angajatorilor privind forța de muncă, gradul de satisfacție al acestora vizavi de pregătirea profesională a angajaților și de oferta educațională a instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate din domeniul agroalimentar.

Veronica PRISACARU, liderul echipei de experți care a analizat domeniile fitotehnie, horticultură, zootehnie și medicină veterinară, pedologie și protecția solului, a subliniat importanța luării în considerare atât a aprecierilor, cât și a sugestiilor angajatorilor cu privire la competențele ce urmează a fi dezvoltate în vederea sporirii calității pregătirii profesionale, accentuând necesitatea unei comunicări mai active cu angajatorii în scopul racordării permanente a conținutului de studiu la exigențele mediului de afaceri, precum și a implicării mai active a acestora în procesul de formare profesională.

Domeniul viticultură și vinificație a fost cercetat de echipa Oficiului Național al Viei și Vinului, al cărei lider, Gheorghe ARPENTIN, a menționat că oferta educațională în domeniu este dictată de două dimensiuni semnificative – schimbările la nivel de industrie și necesitatea adaptării resurselor umane întru dezvoltarea noilor competențe, în special a celor care trebuie să asigure implementarea standardelor de calitate în industria vitivinicolă.

Atelierul s-a desfășurat într-o atmosferă constructivă, fiind însoțit de comentarii și sugestii valoroase, care s-au axat pe importanța estimării necesităților de formare profesională în baza competențelor generale și specifice solicitate de piața muncii, tehnologiilor noi, proceselor de modernizare și digitalizare etc.

 Proiectul ”DevRAM”. Partea I. ”Creșterea competitivității sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanțurile valorice interne și globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA și Donau Soja, cu suportul financiar al Uniunii Europene, își propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învățământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar și completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între ADA și Donau Soja, care sprijină construirea unor lanțuri valorice durabile și incluzive pentru soia ecologică și nemodificată genetic în Bosnia și Herțegovina, Serbia, Moldova și Ucraina.