BILANŢURI DUPĂ AL TREILEA AN DE EDUCAŢIE A ”CULTURII BUNEI VECINĂTĂŢI” PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI

BSTrust

       În cadrul proiectului EDUCAŢIE CIVICĂ PENTRU BUNA ÎNŢELEGERE PE AMBELE MALURI ALE NISTRULUI, în data de 23 februarie curent, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a avut loc CONFERINȚA DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE. Activitatea s-a produs graţie unei iniţiative care are ca scop îmbunătăţirea relaţiilor şi instituirea păcii pe termen lung în Republica Moldova, inclusiv în regiunile Transnistria şi Găgăuzia, prin pilotarea unei discipline opţionale interculturale CULTURA BUNEI VECINĂTĂȚI, anul acesta fiind aplicată în clasa a III-a, cu sprijinul financiar al BST (The Black Sea Trust for Regional Cooperation).

 Iniţiat de societatea civilă, proiectul reuneşte ONG-uri, cadre didactice, oficiali guvernamentali şi din educaţie în implementarea calitativă a disciplinei date în aproximativ 30 de şcoli, cu peste 2000 de copii, din întreaga Moldovă, în limbile de instruire română şi rusă, consolidând toleranţa şi cooperarea între diferite grupuri. Prin obiectivele proiectului, beneficiarii s-au implicat într-un proces comun de dezvoltare personală şi profesională, pentru a obţine noi abilităţi sociale de comunicare şi cooperare interculturală; pentru a introduce metode inovative de predare-învăţare cu un conţinut cultural divers, sporind, astfel, conştientizarea diversităţii culturale, înţelegerea reciprocă şi solidaritatea între zonele separate.
Partenerii proiectului sunt Centrul de Inovaţii Educaţionale şi Programe Sociale din regiunea transnistreană din Tiraspol, Centrul de Integrare şi Dezvoltare din Ucraina, Asociaţia Parteneriat Global pentru Prevenirea Conflictelor Armate (GPPAC) cu sediul la Moscova şi Institutul Suedez pentru Pace şi Arbitraj din Suedia.
Curriculumul, avizat de Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova, şi Caietul de educaţie interculturală ”Cultura bunei vecinătăţi”, cu genericul Învăţăm, lucrăm şi ne odihnim împreună, oferit tuturor elevilor în mod gratuit, a devenit un suport didactic preţios, susţin cadrele didactice, care promovează valori educaţionale perene pentru edificarea unei comunităţi responsabile şi democratice, prin respectarea drepturilor omului şi a diferitelor culturi.
Fiind chestionaţi, elevii implicaţi în proiectul-pilot apreciază cele învăţate astfel: ”Mi-a plăcut cel mai mult la această disciplină că învăţăm multe lucruri noi şi interesante despre ţara noastră, Moldova, şi locuitorii ei, care-s foarte diferiţi.”, ”Mi-a plăcut că am învăţat să ne ajutăm între vecini, să ne respectăm unii pe alţii.”; ”Ne place că discutăm liber, desenăm, colorăm, ne jucăm mai mult unii cu alţii, ne împrietenim mai bine.”; ”Învăţăm să ne evaluăm faptele, să lucrăm în perechi sau în echipe, cântăm şi dansăm.”
Ca impact al proiectului, se aşteaptă consolidarea relaţiilor dintre regiuni prin educaţie interculturală, prin cooperare transfrontalieră între agenţiile guvernamentale şi organizaţiile societăţii civile. Durabilitatea proiectului vizează sporirea nivelului de încredere reciprocă a populaţiei, gestionarea eficientă şi constructivă a diferenţelor între comunităţile divizate, dar şi sensibilizarea culturală, comunicarea interculturală a valorilor la etapa incipientă, ca în viitor riscurile discordiei şi conflictul să fie cât mai reduse. Competenţele formate la elevi şi profesori consolidează cultura şcolară în ansamblu, precum şi tratamentul egal al diverselor minorităţi.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ,
coordonatoare de proiect