BILANȚURI ȘI PERSPECTIVE ÎN ACTIVITATEA PLATFORMEI EDUCAȚIE ȘI SPORT

undp-1024x252

În data de 16 noiembrie curent, peste 20 de beneficiari ai Platformei Educație și Sport au participat la Conferința finală în cadrul proiectului Platforma educaţie şi sport pentru consolidarea încrederii şi intensificarea colaborării între comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului, realizat prin intermediul programului finanţat de Uniunea Europeană Susţinerea măsurilor de promovare a încrederii (SCBM) şi implementat de PNUD Moldova, Centrul Educațional PRO DIDACTICA, Centrul Contact pe malul drept și Centrul educațional Razvitie, pe malul stâng.

Activitatea a avut loc la Liceul Teoretic Republican Aristotel din Chișinău, instituție de elită din țară, unde am fost călduros întâmpinați de doi membri ai senatului elevilor, care au prezentat cartea de vizită a instituției lor. De asemenea, am avut oportunitatea să discutăm cu unele cadre manageriale și didactice despre bunele lor practici și să înțelegem cum îi inspiră să se implice moto-ul strategic– Ești orientat spre rezultat, fă primul pas. Schimbarea începe de la tine, operaționalizat prin excelență în predare și educație.

Astfel, participanții au cunoscut din prima sursă o instituţie de învățământ preuniversitar de tip internat, o instituţie inovativă, care îmbină în mod original instruirea teoretică de calitate şi pregătirea practico-ştiinţifică în laboratoarele instituțiilor științifice și de învățământ superior. Procesul didactic este flexibil şi creativ, prin organizarea instruirii în module, diversificarea ofertei curriculare din contul orelor opţionale şi a cercurilor pe interese. În instituţie se pune accent pe educaţia personalizată, în care se ţine cont de particularităţile şi solicitările fiecărui elev, iar cu copii ce demonstrează capacităţi deosebite se organizează activitatea în baza unor programe individuale. În întreaga perioadă de activitate a liceului, au fost înregistrate rezultate strălucite ale elevilor în cele mai diverse domenii de activitate: concursuri, conferinţe, seminare şi alte manifestări didactico-ştiinţifice. Reprezentanții instituției au reiterat faptul că elevii, care demonstrează capacităţi deosebite la învăţătură, sunt pasionați de activitatea științifică şi sunt implicați activ în diverse concursuri naţionale/internaționale, precum și activități de voluntariat, sunt aşteptaţi să se înscrie în concursul de admitere. Pe această cale, aducem mulțumiri cordiale managerilor instituției, lideri de vocație, recunoscuți și apreciați, dlui Pavel Cerbușcă și dnei Galina Filip.

Pe parcursul evenimentului, Alexandr Bomeșko, coordonator de pe malul stâng și Lilia Nahaba, coordonator proiect, de pe malul drept, Andrei Nicolaev au prezentat rezultatele, lecțiile învățate și provocările proiectului, înregistrate pe parcursul de aproape 2 ani de implementare. Experții Viorica Goraș-Postică și Svetlana Turceac au inițiat o discuție cu beneficiarii proiectului despre impactul proiectului asupra comunităților locale de învățare. Beneficiarii proiectului au prezentat rezultate și lecții învățate. Antonina Lapicus, coordonator proiect local de la grădinița Viorica, Pârâta, Dubăsari, a prezentat atât rezultatele proiectului Asigurarea unui proces de educație incluzivă pentru toți copiii la nivel de instituție de învățământ, cât și lecțiile învățate. De asemenea, Tatiana Bogomolova de la Grădinița Skazka din Ternovka a prezentat rezultatele înregistrate în cadrul proiectului de mini-granturi cu genericul Educație și recuperarea prin artă unește cele două maluri.

Astfel, a fost detaliată prin retrospective materializarea viziunii echipei de proiect și a beneficiarilor, cu impact asupra lor personal, dar și asupra instituției. Per ansamblu, participanții la conferință, în calitate de beneficiari direcți ai proiectului, au apreciat colaborarea în cadrul vizitelor de studiu și schimbul de experiență, în special în cele din instituțiile de învățământ din alte țări; cooperarea eficientă dintre școlile de pe ambele maluri ale Nistrului; extinderea parteneriatului; oportunitățile oferite pentru dezvoltarea competențelor digitale, a educației non-formale, a ghidării în carieră; noile experiențe; lucrul în echipă; oamenii de valoare, cu suflet mare pe care i-au cunoscut; comunicarea eficientă, contactele noi, partenerii deschiși, mai ales pe cei din ONG-uri; învățarea multor lucruri noi; activitățile interesante, bine gândite, instruiri inovative la diferite domenii de activitate; accesul nelimitat la resurse educaționale didactice de calitate, inclusiv la cele deschise; împrumutul bunelor practici etc.

În concluzie, putem susține cu fermitate că toate aceste activități și idei împărtășite cu sinceritate au contribuit încă o dată la consolidarea încrederii şi înțelegerea necesității și utilității colaborării dintre comunităţile educaționale și sportive de pe ambele maluri ale Nistrului.

Logo-Contact