BUNE PRACTICI DIN ŞCOALA LITUANIANĂ: EDUCAŢIE PENTRU INTEGRITATE

Lectii europene-2

La finele anului trecut, în cadrul proiectului moldo-lituanian  Lecţii europene 2. Componenta Educaţie contra corupţiei, finanţat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Lituania din fondurile Programului de Cooperare pentru Dezvoltare şi Promovare a Democraţiei, un grup de profesori de la noi a efectuat o vizită de studiu în câteva instituţii educaţionale din Lituania.

Scopul vizitei a constat în familiarizarea cu experienţele colegilor baltici în domeniu şi cu iniţiativele de succes, de mai mulţi ani, în valorificarea educaţiei pentru integritate, promovată în mod extins la nivel european. Agenda a inclus vizite consistente la diferite tipuri de şcoli, plasate pe o arie geografică diversă, care au cuprins asistenţe la ore, discuţii cu echipele manageriale, cu profesorii implicaţi în proiecte, dar şi cu elevii, ca beneficiari principali ai acestora.

Am cunoscut astfel şi peisajul inedit al acestei țări – printre altele, cu cel mai înalt grad de împădurire din Europa, dar şi contextul multicultural, cu numeroși imigranţi, cu familii mixte. Chiar şi în şcolile cu minorităţi etnice nu figurează nicăieri lecţii aparte de Cultură şi tradiţii ale etniei respective, acestea realizându-se prin alte activităţi extracurriculare (Nota Bene pentru Moldova!) Concertele şi toate manifestațiile artistice cu obiceiuri populare de pe scena mare ţin de trecut, spun managerii.

Dintre noutăţile cele mai importante, care ar prezenta interes şi pentru mediul nostru educațional, enunţăm: funcţionarea în şcoli a unui Laborator de transparenţă; titlul de Şcoală onestă oferit unei reţele de şcoli preocupate de lupta cu corupţia, cu practici pozitive semnificative; încadrarea modulului de Educaţie împotriva corupţiei la disciplina Etica; parteneriatele multiple, care favorizează eforturile în direcţia dată, inclusiv cu bisericile catolice; cele 15 zile netradiţionale, organizate în instituţiile preuniversitare, cu genericul Şcoala altfel, câte o zi la finele fiecărei luni şi ultima săptămână de şcoală, ca zile fără manuale, cu excursii şi alte activităţi neformale; înlocuirea inspecţiei tradiţionale cu verificări sistematice ale stării de bine a copilului în şcoală etc. Statutul de școală onestă a început să fie conferit şcolilor lituaniene implicate în campania de promovare organizată de Transparency International.  Deviza lansată pentru fiecare elev a fost: ”Eu sunt cinstit”, urmată de câteva autoevaluări: Ce crezi despre tine la acest capitol, de ce? Ce cred colegii, prietenii, rudele tale? Acţiunile care au urmat au avut angajamente de tipul: Voi scrie onest lucrarea de control, mă oblig să nu copiez, să nu mint etc. Ulterior, organizaţia iniţiatoare a proiectului a trimis şcolilor abţibilduri tematice pe insigne: Eu sunt onest, iar elevii din clasele 11-12, care le primeau, urmau să promoveze printre profesori integritatea și conduita cinstită, dar şi să le aplice pe fiecare lucrare de control/test. Evident că nu toţi le-au aplicat, însă după această campanie de promovare şi lămurire, timp de 6 luni, a crescut numărul elevilor oneşti. La final, în fiecare şcoală, s-a organizat un eveniment, în cadrul căruia elevii au completat un chestionar, unde au scris ce au învăţat, ce au pus în practică, cum se simt în raport cu acest fenomen. Unele şcoli continuă şi azi ”lupta„ pentru obţinerea statutului de şcoală onestă, intrând în această reţea şi promovând integritatea la nivel de familie, instituție şi comunitate. Printre sloganurile împărtăşite de elevi, am remarcat: Conştiinţa curată ne ajută să luăm decizii bune; Esenţa existenţei noastre este responsabilitatea etc.

Am remarcat, în altă ordine de idei, că în fiecare sală de clasă exista tablă interactivă funcţională, nemaivorbind de conexiunea fără probleme la Internet în întreg spaţiul şcolii; că agenda şi catalogul electronice au devenit deja un lucru obişnuit; că întâlnirile cu părinţii se organizează doar în prezenţa copilului, obligatoriu, de 2 ori pe an, unde, în mod prioritar, se ascultă problemele enunțate şi înţelese de copil, or, în prezent, la şcoală vin tot mai mulţi copii cu probleme de comportament psihoemoţional şi social, iar profesorii trebuie să îi ajute prin cât mai multe căi.  În general, am descoperit multe lucruri interesante, o situaţie foarte bună, copii fericiţi.

Proiectul nostru continuă şi în trimestrul curent, iar practicile de care am luat cunoștință ne inspiră să iniţiem mai multe acţiuni pentru promovarea integrităţii în şcolile noastre, începând cu luarea transparentă şi participativă a deciziilor de către echipele manageriale, continuând cu comportamentele cinstite ale elevilor la fiecare lecţie/evaluare şi terminând cu eradicarea iniţiativelor de corupere a educatorilor de către unii părinţi.

În acest context, anunţăm instituţiile educaţionale, care vor să se angajeze pe termen lung în contracararea corupţiei, să trimită o scrisoare de motivare, semnată de manager, pentru a semna Declaraţia educaţiei pentru integritate, asumându-şi angajamente specifice pentru echipa managerială, corpul profesoral, elevi şi părinţi. Cadrele didactice din instituţie urmează sa realizeze modulul Educaţie contra corupţiei, plasat pe adresa https://drive.google.com/drive/folders/1oj2PwRGliQ83osoMP8Hdy-yz63y0IE9f, şi să trimită secvenţe, de la lecţii şi de la alte activităţi organizate, pe adresa: vpostica@prodidactica.md. Ca rezultat, instituția va primi titlul de ŞCOALĂ ONESTĂ, beneficiind de parteneriate educaţionale în domeniul dat, dar şi de suport didactic relevant. Termen-limită: 25 februarie 2019.

Viorica GORAŞ-POSTICĂ, coordonator de proiect