Cadrul de conducere al instituției de învățământ – garant al calității în educație

prodidactica-logo

Noutatea procesului de evaluare a instituțiilor de învățământ general și a cadrelor de conducere, în baza metodologiilor recent aprobate, constă în faptul de a-i acorda o doză considerabilă de încredere instituției și angajaților ei, întru amplificarea funcționalității și competitivității organizaționale. Astfel, evaluarea capătă o altă semnificație, valențe suplimentare, însemnând susținere, ajutor metodic, căutare de soluții, ofertă de ameliorare, deschidere de perspective, capacitate de competitivitate, demers de asigurare a calității. Transpunerea acestei abordări în practică reclamă din partea managerilor din învățământ o schimbare de atitudine și de mentalitate față de procesul de conducere, noi competențe.

În acest context, Centrul Educațional PRO DIDACTICA a lansat recent cursul de formare continuă „Evaluarea calității în învățământul general”, acreditat de Agenția de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (deciziile Consiliului de conducere nr. 35, 36, 37, 38  din 30 iulie 2021 ”Cu privire la rezultatele evaluării externe a calității programului de formare profesională continuă”) și aprobat prin ordinul nr. 1095 din 03.08.2021 al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, emis în temeiul art. 123 (alin. 4) din Codul educației al Republicii Moldova nr. 152/2014.

Valoarea cursului rezidă în cererea sporită, din partea conducătorilor de grădinițe, școli și centre de creație, privind elucidarea aspectelor metodologice de evaluare a calității serviciilor educaționale prestate în învățământul general. Obiectul studiului acestui curs îl constituie componentele managementului calității educației; perspectivele concrete de asigurare a calității procesului de învățământ; abilitatea de a elabora eficient și valorizant raportul de activitate al instituției/al cadrului de conducere; obiectivele, baza metodologică, procedura de organizare și desfășurare a procesului de evaluare a cadrelor de conducere, dar și instrumentele aferente acestui proces.

Astfel, în perioada 9, 11, 16, 18 noiembrie,  de acest curs au beneficiat 34 de manageri de grădinițe, licee și gimnazii, dar și reprezentanți ai direcțiilor de învățământ, din întreaga republică. Instruirea a fost realizată cu utilizarea platformei Google Classroom și a fost facilitată de formatoarele Tamara Tonu și Olga Tarlev.

Fiecare dintre cele trei module (”Repere conceptuale în evaluarea instituțiilor și a cadrelor de conducere din învățământul general”, ”Procesul de evaluare a instituțiilor de învățământ general. Aplicarea instrumentelor de evaluare a instituțiilor”, ” Procesul de evaluare a cadrelor de conducere din instituțiile de învățământ general. Aplicarea instrumentelor de evaluare a cadrelor de conducere”) s-a încheiat cu activități de follow-up, în cadrul cărora cursanții și-au prezentat temele de casă. Instruirea s-a axat pe un suport teoretic consistent, dar și pe exerciții aplicative, participanții realizând teste formative, completând grile cu dovezi și constatări pentru indicatori din diferite standarde de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general, precum și o secvență de raport anual de activitate a cadrului de conducere etc.

Cursul vine în sprijinul echipelor de conducere în vederea dezvoltării competențelor manageriale, pentru alinierea acestora la cerințele de calitate în învățământ, în acord cu prevederile Standardelor de competență profesională ale cadrelor de conducere din învățământul general și ale Standardelor de calitate pentru instituțiile de învățământ primar și secundar general din perspectiva școlii prietenoase copilului, dar și cu ale standardelor europene din domeniu.

Pentru mai multe detalii privind participarea la program, doritorii sunt invitați să acceseze site-ul Centrului Educațional PRO DIDACTICA.