CAI ”Gheorghe Răducan” din Grinăuți: stagiu de practică la SRL ”Millstream dairy”

Devram logo_25.05

”Teorii și principii de creștere a animalelor domestice”, ”Tehnologii de ameliorare genetică a animalelor domestice”, ”Nutrețurile și alcătuirea rațiilor de hrană pentru animalele domestice”, ”Igiena animalelor și influența ei asupra stării sănătății lor” etc. sunt subiectele abordate în cadrul stagiului de practică ”Bazele producerii materiei prime”. Instruirea, la care au participat 14 elevi (grupa TPOA-1, anul I, specialitatea ”Tehnologia produselor de origine animală”, Colegiul Agroindustrial ”Gh. Răducan” din Grinăuți) a avut loc la ferma de prăsilă „Millstream Dairy” din s. Goleni, r. Edineț, care produce lapte de consum.

Această practică de inițiere în specialitate la întreprindere, desfășurată în perioada 11-14 mai 2021, și-a propus să contribuie la pregătirea viitorilor specialiști în consonanță cu cerințele pieței muncii, prin formarea de cunoștințe teoretice și deprinderi practice în domeniu, prin acumularea de experiență profesională în condiții reale de muncă.

Elevii au fost ghidați și monitorizați de mentori formați în cadrul unui program de profil al proiectului ”DevRAM”, Partea I: conducătorii de practică Ion Tinco și Aliona Golovețchii, cadre didactice discipline de specialitate,  și Ana Pancrat, managerul fermei.

Pe parcursul stagiului, tinerii au luat cunoștință de activitatea întreprinderii, care dispune de 250 de bovine mulgătoare de rasa Holstein-Friza, cu o productivitate de 8000-10000 l de lapte anual, livrat întreprinderii ”Lapmol” din or. Calaraș. Ei au participat la mulsul mecanizat cu ajutorul instalațiilor ,,Brăduleț”, au fost familiarizați cu normele de igienizare a adăposturilor, cu  procesul de creștere și întreținere a animalelor, cu procedura de completare a Registrului special de evidență a tineretului bovin în perioada de creștere și a Pașaportului fiecărui animal. Au studiat constituția bovinelor, baza furajeră a fermei și principiile de nutriție a animalelor, lucrările de colectare a silozului și a fânului, au participat la hrănirea tineretului bovin și a vițeilor cu înlocuitorul laptelui.

Stagiul de practică le-a permis viitorilor tehnicieni-tehnologi să dobândească deprinderi practice legate de creșterea și întreținerea bovinelor; de folosire a echipamentului modern de deservire a animalelor în timpul hrănirii și mulsului, de curățare a încăperilor și de evacuare a deșeurilor; de realizare a proceselor tehnologice de răcire și depozitare a laptelui etc.

În final, elevii au realizat o prezentare PPT despre activitățile la care au participat și sarcinile pe care le-au realizate în decursul practicii de instruire la SRL ”MILLSTREAM DAIRY”.

Stagiul de practică a fost desfășurat în cadrul Activității 1.22. ”Practica elevilor din învățământul profesional tehnic la întreprinderi și la fermieri specializați în produse agroalimentare certificate, inclusiv ecologice” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.