COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN RÂȘCANI: FORMARE DE FORMATORI PENTRU EDUCAȚIA ADULȚILOR

devram_15.12

În cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, la Colegiul Agroindustrial din Râșcani a fost dat startul unui program de 5 zile de formare de formatori ”Soft 1C: Contabilitate”. Având drept beneficiari 5 cadre didactice din instituție, care vor presta servicii de formare pentru adulți la specialitatea ”Contabilitate”, acesta este desfășurat, online, de angajații Companiei ”META-SISTEM”, de la care a fost procurat softul.

Softul 1C: Contabilitate 8 este un sistem complex actualizat de colectare, identificare, grupare, prelucrare, înregistrare, generalizare a elementelor contabile și de raportare financiară. Utilizarea acestuia conduce la eficientizarea evidenței contabile, a pregătirii dărilor de seamă obligatorii, inclusiv declarații fiscale, rapoarte pentru organele de statistică şi fondurile de stat etc. Softul în cauză câștigă tot mai mult teren în activitatea contabilă din R. Moldova.

În acest context, includerea ”Soft 1C: Contabilitate 8” în oferta de formare continuă a CAI Râșcani este binevenită. Acest prim curs de educație a adulților se adresează unei categorii numeroase de profesioniști, care trebuie să-și îmbunătățească prestația continuu, precum și tuturor doritorilor de a cunoaște instrumentul contabil respectiv.  Instruirea este orientată spre formarea de competențe de utilizare a softului în cadrul întreprinderilor și organizațiilor, de stat și private, în special al celor ce realizează diverse genuri de activitate comercială: comerț en-gros și cu amănuntul, de prestare a serviciilor, de producere etc. Subiectele alese pentru sesiunile de training vizează formarea și dezvoltarea competențelor de menținere a contabilizării, de  generarea raportării financiare, statistice și fiscale, de contabilizare a cadrelor și calculare a salariilor etc.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.