COLEGIUL AGROINDUSTRIAL DIN UNGHENI: PILOTAREA CURRICULUMULUI ”AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ”

devram_15.12

În instituţiile de învăţământ profesional tehnic cu profil agricol a demarat procesul de pilotare a curriculumului ”Agricultură ecologică”, elaborat în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I. Una din primele lecţii a avut loc în Colegiul Agroindustrial din Ungheni, cu elevii din grupa MC 171. Galina Muşchei, profesoară discipline economice, a pledat pentru Modulul 12. ”Comercializarea produselor agroalimentare ecologice”, unitatea de învăţare ”Cererea şi oferta de produse ecologice”, unitatea de conţinut ”Raporturile dintre cererea şi oferta de produse agroalimentare”. Obiectivele lecţiei au vizat definirea noţiunilor de cerere şi ofertă de produse agroalimentare ecologice în baza observaţiilor proprii; identificarea tipurilor de cerere şi oferte în baza notei informative; stabilirea raportului cerere-ofertă; analiza influenţei factorilor economici, demografici, psihologici asupra cererii de produse ecologice, compararea produselor cu ajutorul coeficienţilor de elasticitate după preţ şi venit conform datelor prestabilite. Demersul a fost proiectat în baza cadrului ERRE, fiind utilizate diverse metode şi tehnici de instruire: chestionarul, studiul de caz, fişa de calcul, rezolvarea de exerciţii şi probleme etc., activitatea frontală a elevilor fiind îmbinată cu cea individuală. În final, drept instrument de măsurare a cunoştinţelor elevilor a fost folosit testul.

Pilotarea conţinutului curricular ”Agricultură ecologică” are drept scop formularea de recomandări în vederea îmbunătăţirii documentului, a creşterii atractivităţii disciplinei în rândul elevilor.

Susţine educaţia agricolă!

 Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.