CAI Ungheni: vizită de studiu la Grădina Botanică și Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Devram logo_25.05

Cea de-a treia vizită de studiu a elevilor de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni, desfășurată în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, a avut loc la două centre de cercetare din capitală: Gradina Botanică Națională ”Alexandru Ciubotaru” și Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Aceasta a avut drept scop studierea principiul ecologic-sistematic cu amplasarea grupurilor de plante în stil de landșaft, pus la baza proiectării și construcției Grădinii Botanice, precum și studierea metodelor și a mijloacelor de măsurare a valorilor numerice ale elementelor meteorologice.

Și, pentru că o vizită de studiu este o modalitate de aprofundare a cunoștințelor, de schimb de experiență și de diseminare a bunelor practici, cei 20 de elevi din grupa A-201, care au ales să devină agronomi, au avut posibilitatea să se familiarizeze cu: condițiile necesare creșterii plantelor de cultură și spontane, caracteristicile interacțiunii plantelor, arealul de răspândire a acestora și elementelor meteorologice care asigură dezvoltarea biotopurilor specifice, metodele de organizare a activităților în câmp protejat, evaluarea oportunităților de organizare a landșafturilor în R. Moldova.
Sectorul floricultură, expoziția de plante medicinale și aromatice, complexul de sere, dendrariul le-au provocat participanților impresii puternice:
✅ „Datorită acestei vizite am înțeles că nu este suficient să știi cum să plantezi și să crești o plantă, dar trebuie să duci evidența fazelor de vegetație, de modificările și particularitățile anotimpului, să ții cont de sol. Voi aplica aceste aspecte în gospodărie, împreună cu părinții, cât și în activitatea mea profesională, pentru a fi un bun agronom.”
✅ ”Este pentru prima oară când am vizitat Grădina Botanică. Mi-au plăcut pomii cu creștere dirijată. În acest mod putem avea pomi fructiferi și gard „viu”. Creșterea dirijată văzută la castani o pot folosi și la alți arbori, astfel voi putea întrebuința terenul de sub coroana copacului. Asemenea vizite sunt binevenite, pentru că ne oferă oportunitatea de a cunoaște lucruri noi nu doar din reviste sau cărți de specialitate, ci venind în contact direct cu ele.”
✅ ”Am aflat care sunt metodele și instrumentele de măsurare a cantității de precipitații, a gradului de evaporare, bilanțului radiativ, umidității și temperaturii solului la diferite adâncimi. Umiditatea solului este importantă în agricultură. Cunoscând viteză vântului, temperatura aerului și umiditatea solului, voi ști momentul când să aplic stropirile, erbicidarea sau irigarea plantelor.”
Vizitele de studiu ale elevilor din învățământul profesional tehnic agricol la întreprinderi, organizate în cadrul Activității 1.21. ”Vizite de studiu la întreprinderile agricole din R. Moldova și din străinătate pentru reprezentanții sistemului de învățământ profesional tehnic cu profil agroalimentar” a proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, sunt acțiuni de orientare în carieră și își propun să contribuie la consolidarea cooperării dintre sistemul educațional și mediul de afaceri, la atragerea tinerilor pentru a practica o specialitate din domeniul de interes al entităților economice, la sporirea șanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialiști în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.