ANUNŢ PRIVIND SELECTAREA CONCEPTORILOR DE CURRICULUM PENTRU DISCIPLINA ”LIMBA ENGLEZĂ APLICATĂ ÎN DOMENIUL TIC”

logo

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă Concursul pentru selectarea conceptorilor de curriculum în cadrul proiectului Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Companiilor din Domeniul TIC/ATIC, cu sprijinul Agenţiei Austriece pentru Dezvoltare/ADA, din fondurile Cooperării Austriece pentru Dezvoltare/Austrian Development Cooperation/ADC şi al Guvernului României.

Scopul proiectului este de a dezvolta capacităţile instituţiilor de învăţământ profesional tehnic din Republica Moldova care oferă programe de instruire în domeniul TIC, contribuind, astfel, la ajustarea ofertei educaţionale la necesităţile pieţei muncii şi la standardele aferente de calitate.

Conceptorii de curriculum se vor implica în procesul de elaborare a curricula pentru ambele niveluri – învățământ profesional tehnic secundar și învățământ profesional tehnic postsecundar pentru disciplina Limba engleză aplicată în domeniul TIC.

Calificări necesare:

 • Cunoaşterea exigenţelor actuale ale învăţământului vocaţional tehnic (şcoală profesională);
 • Formare profesională în domeniul psihopedagogic;
 • Experienţă de predare în domeniul TIC;
 • Experienţa în elaborarea curricula va constitui un avantaj;
 • Competenţe de cercetare/publicaţii în domeniu;
 • Cunoştinţe de operare la calculator: Word, Excel, Internet;
 • Cunoştinţe excelente a limbii române orale şi scrise;
 • Cunoaşterea excelentă a limbii engleze orale şi scrise.

Persoanele interesate vor expedia prin e-mail dosarul de concurs, care va include:

 • CV-ul în formă Europass, cuprinzând experienţa relevantă pentru postul respectiv;
 • Scrisoarea de intenţie, în care va motiva necesitatea modernizării curricula în domeniul TIC în şcolile profesionale şi argumentarea calificării în domeniul dat.

Data limită de expediere a dosarelor de concurs este 3 aprilie 2017.

Tel./fax: (022) 542977,  (022) 542556
E-mail:  lnahaba@prodidactica.md
Adresa poştală: MD-2012 or. Chişinău, str. Armenească 13
Persoană de contact: Lilia Nahaba, Coordonator  proiect

SEMINARE DE INSTRUIRE PENTRU CADRE DIDACTICE ÎN DOMENIUL RESURSELOR EDUCAŢIONALE DESCHISE

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE PREUNIVERSITARE!

Centrul Educaţional PRO DIDACTICA anunţă concurs pentru selectarea participanţilor la Seminarele de instruire pentru cadre didactice în domeniul resurselor educaţionale deschise, care includ  un modul de instruire pentru 3 grupe a câte două zile în următoarele perioade:

 • 16-17 martie 2017;
 •  6-7 aprilie 2017;
 • 4-5 mai 2017.

Totodată, vă atenţionăm că numărul de locuri este limitat.

Citește mai mult

O EDIŢIE NOUĂ A CĂRŢII „FORMARE DE COMPETENŢE PRIN STRATEGII DIDACTICE INTERACTIVE”

Anunţăm cadrele didactice şi studenţii că, la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, a apărut a II-a ediţie a cărţii „Formare de competenţe prin strategii didactice interactive”, ediţia a II-a actualizată, ca răspuns la numeroase solicitări din partea beneficiarilor. Lucrarea de referinţă  cuprinde o sinteză descriptiv-analitică a cadrului de învăţare şi proiectare ERRE, algoritmi funcţionali ai tehnicilor de formare a competenţelor de comunicare orală şi scrisă, de lectură şi de cercetare, un ansamblu variat de jocuri pentru formarea comunităţii de învăţare la toate treptele de şcolaritate, dar şi un indice alfabetic pentru tehnici. Toate acestea au fost realizate cu profesionalism şi vocaţie pedagogică de experţi formatori, cu experienţă: Olga COSOVAN, Tatiana CARTALEANU, Lia SCLIFOS, Serghei LÎSENCO şi Viorica GORAŞ-POSTICĂ.

Tirajul este limitat, preţul – accesibil (80 lei) şi aşteptăm doritorii să achiziţioneze cartea la sediul Centrului, pe strada Armenească 13, din mun. Chişinău.

Formare de competențe