CEHTA ȘI SRL ”CEREALE DE AUR”: O COLABORARE ÎN BENEFICIUL ELEVILOR

devram_15.12

Studierea echipamentelor și a proceselor tehnologice de condiționare a cerealelor a fost finalitatea unei alte vizite desfășurate în cadrul proiectului Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I. Evenimentul a fost organizat de Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul, în parteneriat cu SRL ”Cereale de aur” din Soroca. Cei 17 participanți, elevi de la specialitatea ”Tehnologia produselor de origine vegetală” (grupa 45-T), care sunt la un pas de a obține statutul de ”tânăr specialist”, au avut ocazia să afle pe viu cum decurge munca la o întreprindere care are drept domeniu de activitate producerea și comercializarea materialului semincer, a cerealelor, furajelor.

Agenda zilei a inclus vizitarea mai multor secții, pentru a-i familiariza pe elevi cu metodele de prelevare a probelor și de elaborare a documentației  la recepționare; cu procesele de curățare primară, curățare de bază, curățare suplimentară, sortare și calibrare a cerealelor;  cu procesele de uscare a cerealelor; cu echipamentele liniilor tehnologice de condiționare, curățare și uscare a cerealelor; cu metodele de determinare a indicilor de calitate în laboratorul chimic-tehnologic și cu documentația de laborator.

De-a lungul anilor, SRL ”Cereale de aur” din Soroca și-a deschis mereu porțile pentru viitorii  specialiști formați la CEHTA, fie că a fost vorba de stagii de practică, fie că de vizite de studiu. O colaborare cu bătaie lungă, care valorifică, în sensul bun al cuvântului, experiența și cunoștințele unui colectiv închegat, în interesul celor pregătiți azi să activeze mâine, inclusiv în cadrul SRL ”Cereale de Aur”, în calitate de tehnicieni-tehnologi, controlori produse alimentare, laboranți la determinarea calității produselor agricole și nu numai.

Vizitele de studiu ale elevilor din IÎPT cu profil agricol, organizate de proiectul Uniunii Europene ”DevRAM”, Partea I, sunt acțiuni de orientare în carieră și au drept scop fortificarea cooperării dintre sistemul de învățământ profesional tehnic agricol și mediul antreprenorial, creșterea prestigiului specialităților agricole și al sectorului agroalimentar în rândul tinerilor, sporirea șanselor de angajare sau de recrutare a viitorilor specialiști în câmpul muncii.

Susţine educaţia agricolă!

Proiectul Uniunii Europene ”Dezvoltarea zonelor rurale în Republica Moldova” (DevRAM), Partea I. ”Creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin integrarea acestuia în lanţurile valorice interne şi globale, în special a sectorului culturii de soia”, implementat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare, în parteneriat cu Centrul Educaţional PRO DIDACTICA şi Asociaţia Internaţională Donau Soja (Austria), îşi propune să contribuie la sporirea capacităţii de afirmare a sectorului pe piaţa internă şi externă, precum şi la fortificarea capacităţii instituţiilor din învăţământul profesional tehnic din domeniul agroalimentar şi completează componenta Moldovei în cadrul Parteneriatului Strategic organizat la nivel regional între CAD şi Donau Soja, care sprijină construirea unor lanţuri valorice durabile şi incluzive pentru soia ecologică şi nemodificată genetic în Bosnia şi Herţegovina, Serbia, Moldova şi Ucraina.