Centrul de Excelență în Transporturi: instrumente moderne, demersuri moderne, formare profesională modernă

shift-edu-2

Asigurarea calității procesului instructiv-educativ, perfecționarea profesională a corpului didactic, extinderea ofertei educaționale, crearea de condiții optime de studiu pentru elevi mereu s-au regăsit printre priorități Centrului de Excelență în Transporturi (CET). În ultimii 3 ani, aceste intenții au fost susținute de proiectul Shift Edu ”Competențe digitale pentru angajare în economia modernă”. Cadre manageriale și didactice au beneficiat de mai multe programe de formare orientate spre dezvoltarea competențelor digitale, de planificare strategică, de proiectare și valorificare a spațiilor de învățare, de creare a resurselor educaționale deschise etc. În opinia participanților, impactul acestor instruiri este unul vădit: noi viziuni asupra pregătirii viitorilor specialiști; noi abordări ale proceselor instituționale; noi instrumente digitale și suporturi didactice integrate în demersul la clasă; noi modalități de realizare a lecțiilor, în special în mediul online; noi atitudini față de actul instructiv-educativ, atât din partea profesorilor, cât și a elevilor.

Printre achizițiile recente ale CET datorate proiectului Shift EDU se numără una dintre platformele lider de instruire interactivă la distanță, de evaluare a cunoștințelor elevilor, dar și a specialiștilor auto, și un simulator virtual – ”Electude”.  Aceasta este folosită în predarea-învățarea mai multor discipline de specialitate, fiind un instrument performant și eficient de explorare a domeniului.  Conținând peste o mie de lecții, sarcini, exerciții, simulări, teste, fiind actualizată și completată săptămânal cu noi modele, ea permite urmărirea rezultatelor elevilor, testarea și ajustarea conținutului la nevoile acestora.

Intrarea platformei în viața centrului a fost resimțită, în sensul cel mai bun al cuvântului, în primul rând de către profesori. Acum ei au la dispoziție 4 suporturi didactice, create de experți internaționali, pentru cursurile ”Autoturisme”, ”Autocamioane”, ”Propulsia electrică” și ”Simulatorul Electude”, cu module interactive de-a gata, care pot înlocui manualele tradiționale, și cu exemple de lecții ce cuprind informație de specialitate veridică, la zi. În baza lor, profesorii pot elabora propriile cursuri, adaptate la cerințe curriculare în vigoare.

De când a intrat în viața centrului, ”Electude” a schimbat formatul activității de predare-învățare-evaluare, făcând posibilă organizarea la distanță și a orelor de instruire practică, mai ales a celor ce țin de diagnosticarea tehnică a automobilelor. Elevii au acces la materia care trebuie învățată și realizează sarcini. Ei participă la experimente virtuale, prezentate în timp real, exersează de sine stătător, în perechi sau în grup, acasă sau în sălile de clas, dezvoltându-și competențele cerute de piața muncii. Contactul cu platforma dată le-a sporit interesul și motivația pentru învățare și, mai ales, pentru autoînvățare, studiul individual, profesorul devenind un facilitator al procesului, un îndrumător.

Schimbările aduse  de proiectul Shift Edu în Centrul de Excelență în Transporturi vor contribui în următorii ani la o mai bună pregătire a specialiștilor pentru ramura transporturilor.