Cercetările pedagogice acționale – pe agenda Clubului PAIDEIA

La ședința Clubului PAIDEIA din 27 octombrie, moderată de Viorica GORAȘ-POSTICĂ, cei 34 de participanți au discutat despre procesul de conferire/confirmare a gradelor didactice unu și doi, cu accent pe elaborarea și susținerea proiectelor educaționale bazate pe cercetări pedagogice acționale. De manieră participativă, au fost actualizate cerințele Regulamentului de atestare a cadrelor didactice; au fost trecute în revistă avantajele accederii la gradele unu și superior; au fost decodificați pașii cercetării-acțiune; au fost parcurse elementele structurale ale produsului său – proiectul educațional; au fost listate problemele cu care se confruntă cadrele didactice pe parcursul elaborării și implementării unui proiect educațional.

În final, s-a apreciat utilitatea dezbaterilor și a schimbului de experiență, dar și modelul structural al proiectului, inclusiv necesitatea desfășurării unei cercetări de tip acțional, care nu este deloc nouă în științele sociale, dar, totuși, necunoscută ca esență de mulți practicieni.