CEREMONIA DE INAUGURARE A OFICIILOR AGENŢIEI NAŢIONALE DE ASIGURARE A CALITĂŢII ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PROFESIONAL (ANACIP)

ANACIP

La 14 decembrie curent, la Chişinău a avut loc ceremonia de inaugurare a oficiilor Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional (ANACIP) – dotate cu mobilier şi echipament cu sprijinul Guvernului României, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”.

Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional este unul din beneficiarii proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova”, implementat de Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, cu sprijinul Cooperării Austriece pentru Dezvoltare şi a Guvernului României. Bugetul activităţilor de consolidare a capacităţilor şi dotări ANACIP constituie circa 60 000 euro.

În scopul implementării prevederilor Procesului de la Bologna și racordării învățământului superior, profesional tehnic și de formare continuă la bunele practici și tendințe din învăţământul european, Guvernul Republicii Moldova a instituit în 2014 Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional.

Obiectivul prioritar al Procesului de la Bologna vizează integrarea sistemelor educaționale naționale în Spaţiul European al Învăţământului și Cunoașterii, deziderat ce poate fi atins prin asigurarea calităţii studiilor. Calitatea studiilor este asigurată prin procese de evaluare externă a programelor de studii și a instituţiilor din învăţământul superior, profesional tehnic și de formare continuă. Evaluarea externă, fiind realizată de Agenții independente de asigurare a calității – în cazul Republicii Moldova de către ANACIP, finalizează cu acreditarea programelor de studii și/sau instituţională. Acreditarea programelor și a instituțiilor reprezentând recunoașterea corespunderii acestora cu standardele europene de asigurare a calității. Principala misiune a ANACIP constă în dezvoltarea şi promovarea culturii calităţii în domeniul învăţământului profesional tehnic, superior şi în formare continuă, contribuind la sporirea competitivităţii economice şi coeziunii sociale în Republica Moldova.

Unul din obiectivele proiectului „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” constă în fortificarea capacităţilor ANACIP prin expertizarea instrumentelor de evaluare externă; instruirea angajaţilor, membrilor Consiliului de Conducere al ANACIP şi a experților evaluatori; organizarea vizitelor de studiu în Romania; suport în crearea parteneriatelor cu instituţiile de asigurare a calităţii europene şi dotarea oficiilor ANACIP. De asemenea, pentru eficientizarea activităților desfășurate de către ANACIP, agenția a fost dotată cu echipament multimedia, calculatoare, imprimante, laptopuri, reportofoane digitale, videoproiector, iar trei birouri şi o sală de şedinţe au fost dotate cu mobilier corespunzător. Astfel, proiectul a contribuit la îmbunătăţirea condiţiilor de muncă şi de instruire a beneficiarilor şi experților evaluatori ai ANACIP.

La ceremonia de inaugurare au participat doamna Monica Babuc, Ministrul Educaţiei, Culturii şi Cercetării, domnul Alexandru Mureşan – Prim colaborator – ministru plenipotenţiar, Ambasada României în Republica Moldova, E.S. doamna Christine Freilinger, Ambasadoarea Austriei în Republica Moldova, doamna Rima Bezede, Preşedintele Centrului Educaţional PRO DIDACTICA şi director de proiect, domnul Andrei Chiciuc, Preşedintele ANACIP, membrii Consiliului de Conducere ANACIP, rectori ai instituţiilor superioare de învăţământ și directori ai Centrelor de Excelență.

În semn de înaltă apreciere pentru promovarea culturii calităţii în învăţământul din Republic Moldova, Ambasada României, Ambasada Austriei şi Centrul Educaţional Pro Didactica au primit diplome şi trofeul „cristalul calităţii”.

Proiectul „Parteneriate pentru calitatea şi relevanţa învăţământului profesional tehnic în domeniul TIC din Republica Moldova” este implementat în perioada 2015-2018. Proiectul vizează consolidarea procesului de educaţie în cadrul instituţiilor de învăţământ profesional ce oferă specializări în domeniul TIC, precum şi consolidarea capacităţilor în domeniul asigurării calităţii prin susţinerea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Profesional.

Oxana DRAGUŢA,
coordonator de proiect