CERTIFICAREA CADRELOR DIDACTICE ÎN DOMENIUL EDUCAŢIEI PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ

Pe data de 19 august 2016, un grup de profesori din ţară, care predau în şcoli disciplina opţională „Integrare europeană pentru tine”, s-au întrunit la Centrul Educaţional PRO DIDACTICA, la un seminar metodic de evaluare şi certificare, în baza curriculumului actualizat „Intregrare europeană pentru tine”. Activitatea a avut loc în cadrul proiectului internaţional „Lecţii europene”, desfăşurat în parteneriat cu Centrul de Didactici Moderne din Vilnius (Lituania) şi cu Centrul „Şcoală-familie-societate” din Tbilisi (Georgia).

Scopul proiectului constă în crearea premiselor pentru dezvoltarea valorilor europene şi pentru recunoaşterea şi aplicarea proceselor de integrare europeană în Georgia şi în Republica Moldova. Beneficiarii finali ai proiectului sînt elevii de vîrsta de 16-18 ani, aceştia fiind încurajaţi să afle mai multe lucruri despre valorile UE, despre istoria şi politica acesteia; să înţeleagă şi să recunoască valoarea comunităţii ţărilor democratice pentru fiecare ţară în parte. Anterior, proiectul şi-a propus să actualizeze şi să creeze programe educaţionale pentru dezvoltarea valorilor europene şi cunoştinţe despre procesele de integrare europeană prin pilotarea disciplinei opţionale „Integrare Europeană pentru tine” pentru învăţămîntul liceal, dar şi a programului de formare pentru profesori în vederea implementării disciplinei date.

Profesorii au fost implicaţi într-un schimb de experienţă, învăţînd de manieră interactivă şi valorificînd experienţele avansate, dar şi noile conţinuturi, adaptate la contexte educaţionale specifice. Formatoarele cu experienţă, Rodica Eşanu şi Eugenia Negru, au participat în calitate de facilitatori. Profesorii formaţi vor continua să transmită achiziţiile lor colegilor din zonă, servind ca persoane-resursă în domeniul dat. Recunoaştem că nu este deloc favorabil contextul socioeconomic şi politic actual pentru noi, mai ales că reforma în justiţie pentru instaurarea unui stat de drept şi lupta anticorupţie încă nu s-au încununat cu succese vizibile şi tergiversarea unor schimbări creează obstacole serioase în educarea generaţiilor în creştere şi în promovarea valorilor europene la nivel personal, instituţional şi comunitar.

Proiectul continuă pînă la sfîrşitul anului curent. Actualmente, sînt în curs de elaborare un program educaţional şi materialele suplimentare destinate organizaţiilor de tineret. Tineri de 18-29 ani, activi, responsabili din punct de vedere civic, vor educa membrii organizaţiilor formale şi nonformale pe care le reprezintă, pentru a le îmbunătăţi şi a le consolida. Modulele programului cuprind următoarele tematici şi moduri de organizare: Să aducem UE în comunitatea noastră (flashmob); Europa şi europenii. Valorile comune ale Europei (concurs pentru tinerii din comunitate (biblioteca din localitate/şcoala)); Bucătăria europeană în localitatea ta (întîlniri/serate cu familiile care au locuit în Europa); În lumea poveştilor europene (Tinerii voluntari la grădiniţă); Ce înseamnă a fi cetăţean european? (expoziţii de postere desfăşurate la primărie, şcoală, Casa de cultură); Etapele şi provocările procesului de aderare la UE (seara filmului documentar); Să construim/să aducem UE în localitatea noastră (întîlnire cu agenţii economici din localitate; ateliere pentru elaborarea proiectelor comunitare comune); Programe europene pentru tineri (discuţii panel cu reprezentanţi ai programelor europene pentru tineri). Pe parcursul semestrului curent vor fi edificate parteneriate dintre organizaţiile de tineret şi clasele în care se studiază disciplina dată, iar profesorii formaţi vor fi liderii activităţilor date.

Cu statut de concluzie reiterăm cîteva aserţiuni valoroase exprimate de preşedintele N. Timofti, cu ocazia Sărbătorii Limbii Române: „Republica Moldova are în față o mulțime de provocări, dar și multe oportunități. Una dintre realizările noastre incontestabile este că am făcut pași importanți spre integrarea în familia europeană. Apropierea noastră de Europa este facilitată și impulsionată de încheierea cu Uniunea Europeană a Acordului de Asociere și de liberalizarea regimului de vize. Sîntem singurii din spațiul CSI care am obținut dreptul de a călători liber în Europa. Aceste documente deschid posibilități largi de schimburi comerciale, educaționale, de circulație liberă a mărfurilor, tehnologiilor și persoanelor, de creare a unor proiecte comune sub auspicii europene. Trebuie să fructificăm ocaziile oferite, să înțelegem că aceasta este șansa noastră de a ne moderniza.”

Coordonatoare de proiect: Viorica GORAȘ-POSTICĂ